Persbericht, 15 mei 2014

Toename asielaanvragen: 'Migratiestromen ombuigen is geen oplossing'

Nederland kent momenteel een toename van het aantal asielzoekers. Volgens staatssecretaris Teeven gaat het hier voornamelijk om mensen uit Syrië en Eritrea. Hij wil het aantal omlaag brengen door strengere grenscontroles uit te voeren. VluchtelingenWerk is ervan overtuigd dat dit geen oplossing is. "Zo verleg je slechts het probleem naar andere Europese landen", aldus directeur Dorine Manson. "Het gaat hier om mensenrechten en dat mis ik in de benadering van de staatssecretaris."

"Zolang er brandhaarden in de wereld zijn en regimes zoals in Eritrea waar mensenrechten met de voeten worden getreden, zullen mensen vluchten”, zegt Manson.
Veel asielzoekers komen momenteel vanuit Afrika in Italië aan. "Het lijkt erop dat meer vluchtelingen de oversteek naar Europa maken, omdat de zee in deze tijd van het jaar rustiger is dan op andere momenten. Toch blijft de oversteek levensgevaarlijk. De bereidheid om deze reis te maken laat de wanhoop van de mensen zien."

In Europa geldt de afspraak dat het land waar een asielzoeker Europa binnenkomt het asielverzoek afhandelt. VluchtelingenWerk ziet dat deze zogeheten Dublin-verordening faalt. Manson: "De landen in Zuid-Europa worden door het huidige systeem onevenredig belast. Het is hoog tijd dat Europa nieuwe afspraken maakt voor een eerlijke verdeling van de opvang van asielzoekers."

VluchtelingenWerk roept staatssecretaris Teeven op te pleiten voor ondersteuning van de Zuidelijke lidstaten.