Persbericht, 20 februari 2017

Verhuisdozen voor VVD, PvdA en CDA

Politici van de acht grootste politieke partijen krijgen deze maandag (20 februari) een verhuisdoos van de Werkgroep Kind in azc. Met een doos vol rapporten en adviezen krijgen ze de dringende vraag om vluchtelingenkinderen tijdens de asielprocedure niet meer te verhuizen. “We hebben een doos vol informatie die duidelijk maakt dat veelvuldig verhuizen schadelijk is voor asielkinderen. Dit moet stoppen. De partijen moeten hier direct na de verkiezingen werk van maken”, aldus Helen Schuurmans van de Werkgroep Kind in azc, die de dozen met een verhuiswagen door heel Nederland rondbrengt. Dit doet zij samen met de 22-jarige vluchtelinge Emi, die al vele malen moest verhuizen in haar nog lopende procedure.

De verhuiswagen rijdt eerst naar Kamerleden Marit Maij (PvdA) in Den Haag en Joël Voordewind (CU) in Amsterdam. Vervolgens naar Linda Voortman (GroenLinks) in Utrecht en  Renske Leijten (SP) in Amersfoort en weer terug naar Den Haag om de verhuisdoos te overhandigen aan Sjoerd Sjoerdsma (D66). Ook de  partijbureaus van CDA, VVD en PVV kunnen een verhuisdoos verwachten.

Stabiele opvang vluchtelingenkinderen

Met deze actie roept de Werkgroep de partijen op tot beter beleid voor vluchtelingen, daarbij verwijzend naar de op handen zijnde politieke verhuizingen na de verkiezingen. “Denkt u tijdens het in- en uitpakken van uw eigen verhuisdoos eens aan de kinderen in asielzoekerscentra. Zij moeten te  vaak hun spulletjes in- en uitpakken, omdat zij gedwongen worden te verhuizen. Gezinnen verhuizen minimaal drie keer, soms zelfs wel vijftien keer tijdens hun asielprocedure. Dit veroorzaakt veel onrust en instabiliteit in de asielopvang. Het schooljaar van kinderen wordt onderbroken, medische behandelingen worden onnodig stopgezet, verwerking van trauma’s lukt maar beperkt, het opbouwen van sociale contacten stokt en de integratie komt niet op gang”, aldus de begeleidende brief.

Op 14 februari nam de Tweede Kamer de motie aan om gezinnen met schoolgaande kinderen tijdens hun procedure niet meer te verplaatsen . “Dit is een goed begin. De inhoud van de verhuisdoos moet de partijen helpen om het opvangsysteem hier ook daadwerkelijk op aan te passen!”, aldus Schuurmans.

Gezinnen verhuizen in hun eerste jaar in Nederland al minimaal twee keer. In veel gevallen daarna nog een veelvoud, oplopend tot twaalf keer in een jaar. Deze verplaatsingen hebben vele nadelige gevolgen: voor kinderen wordt het schooljaar onderbroken, medische behandelingen haperen, verwerking van trauma’s lukt maar beperkt, het opbouwen van sociale contacten stokt en de integratie komt niet op gang. Emi vertelt daarover: “Ik moest steeds mijn school onderbreken, weer opnieuw mijn weg zoeken op een nieuwe plek. En het afscheid nemen is moeilijk. Je wordt  toch een soort familie met elkaar en dat moet je dan opeens weer achterlaten, dat doet pijn.”

Naast opvang op één plek pleit de Werkgroep kind in azc ook voor kleinschalige opvang, een snellere procedure, betere informatievoorziening, opvoedondersteuning voor de ouders, betere informatievoorziening en betere toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en voorzieningen op de locatie zoals wifi en sport- en spelactiviteiten.

De doos bevat het kinderrechtenverdrag en alle rapporten en onderzoeken die de Werkgroep de afgelopen jaren heeft gemaakt om de politiek en beleidsmakers te informeren hoe de opvang voor kinderen in azc’s beter moet.

De Werkgroep Kind in azc is een coalitie van UNICEF Nederland, Defence for Children International, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie en War Child.