Persbericht, 5 november 2015

Verlengen tijdelijke asielvergunning lost niets op

De Tweede Kamer debatteert vanavond over vluchtelingen. SGP en CDA overwegen een motie in te dienen om de duur van de tijdelijke verblijfsvergunning te verlengen naar zes of zeven jaar. VluchtelingenWerk Nederland is fel gekant tegen een dergelijke verlenging en stelt dat het 'laten bungelen' van mensen alleen maar nadelen oplevert voor de Nederlandse samenleving.

Minder welkom

“Het is een maatregel die ertoe leidt dat vluchtelingen zich nog minder welkom voelen”, zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland.  “Het versterkt het idee dat vluchtelingen zo snel mogelijk weer naar huis moeten en kunnen, terwijl dat vaak niet de realiteit is in deze tijd van langdurige oorlogssituaties en crises.” Zij geeft aan dat een dergelijk voorstel schadelijk is voor de beeldvorming en het draagvlak in de samenleving. “En het klimaat is al zo onguur.”

Negatief effect op terugkeer

“De gedachte dat door het verlengen van de tijdelijke verblijfsvergunning mensen sneller terugkeren klopt niet”, stelt de directeur van VluchtelingenWerk. “Dat wordt bepaald door de veiligheidssituatie in het land van herkomst en de geestelijke gesteldheid van de vluchteling. Door mensen zo snel mogelijk te laten integreren in plaats van hen uit te sluiten, komen zij meer in hun kracht te staan. En het zijn juist de mensen die zich sterk voelen, die terugkeren als de situatie weer veilig is.”

Gewortelde kinderen

Kinderen die na zes of zeven jaar gedwongen moeten terugkeren naar een land waar zij inmiddels weinig binding meer mee hebben, ondervinden hier schade van. Zij zijn dan inmiddels in Nederland geworteld. Manson: “Dit is ook de reden waarom de grens op vijf jaar is gesteld. Gaan we dat verlengen, dan ontstaan er weer schrijnende situaties van kinderen die uit de klas worden gehaald, klasgenootjes die actie voeren, burgemeesters die in verweer komen, etc. Dat moeten we niet willen.”

Snelle integratie nodig

Op dit moment komen er veel vluchtelingen naar Nederland. Het is belangrijk dat deze mensen goed integreren. Uit onderzoek blijkt hoe eerder mensen duidelijkheid hebben over hun status hoe sneller zij integreren.  “We willen toch allemaal dat ze aan het werk gaan en een bijdrage leveren aan de samenleving?” Voor potentiële werkgevers is de tijdelijke vergunning niet handig. “Ook zij willen weten waar zij aan toe zijn.”

Geen oplossing

Het voorstel levert naar mening van VluchtelingenWerk weinig op. Een vergunning voor bepaalde tijd van vijf jaar kan nu ook al binnen die periode worden ingetrokken als sprake is van een duurzame verbetering in het land van herkomst. Dat gebeurt echter nauwelijks. Ook een verlenging naar zes of zeven jaar zal daar niet voor zorgen. “Al met al hebben we met het verlengen van de tijdelijke verblijfsvergunning niets te winnen en veel te verliezen”, concludeert Manson.