Persbericht, 1 november 2018

VluchtelingenWerk waarschuwt: Kabinet veroorzaakt verstopping asielprocedure

De wachttijd voordat asielaanvragen in behandeling worden genomen loopt razendsnel op. Inmiddels duurt het 43 weken in plaats van enkele dagen voor asielaanvragen inhoudelijk van start gaan. De lange wachtrij maakt dat asielzoekers zich vaak steeds grotere zorgen maken over de veiligheid van hun gezin dat moest achterblijven. Bovendien raken de reservebedden in asielzoekerscentra op. VluchtelingenWerk Nederland slaat alarm en waarschuwt voor onrust en een groot tekort aan beschikbare opvangplekken.
placeholder

File voor asielprocedure

Deze file aan de voorkant van de procedure wordt niet veroorzaakt door een grote stijging van het aantal asielzoekers, die is beperkt. De Immigratie & Naturalisatiedienst (IND) kampt al geruime tijd met grote personeelstekorten. Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Nederland: “Vluchtelingen kunnen pas na hun asielprocedure gezinshereniging aanvragen. Er blijven nu gezinnen onnodig lang van elkaar gescheiden en sommige gezinsleden zitten langer dan nodig in een onveilige situatie. Ook maken we ons grote zorgen over de gevolgen voor de opvang als de AZC’s vol raken. Het kabinet heeft een enorme file gecreëerd voor de asielprocedure en moet wat ons betreft alle zeilen bijzetten om de gevolgen voor vluchtelingen te beperken en de achterstanden weg te werken.”

Snel duidelijkheid belangrijk

Normaal gesproken start iemands asielprocedure na ongeveer zes dagen. Deze wachttijd is sinds het begin van dit jaar explosief opgelopen tot nu al bijna 10 maanden. Hierdoor blijven duizenden asielzoekers onwenselijk lang in onzekerheid over hun toekomst, en dit leidt tot veel onzekerheid, frustratie en onrust in de opvang. De asielzoekerscentra raken ook zo goed als vol. VluchtelingenWerk vreest, ook met de huidige relatief lage aantallen asielzoekers, voor een scenario waarin opnieuw in grote haast nieuwe bedden moeten worden gevonden. In de fase waarin de wachtende asielzoekers zich bevinden is de medische zorg gericht op kort verblijf van een aantal dagen, en daarom beperkt. Deze zorg is vaak niet berekend op de huidige wachttijd van 43 weken. Daarbij is het ook voor asielzoekers die uiteindelijk niet mogen blijven belangrijk dat zij snel duidelijkheid hebben en zich kunnen richten op een toekomst buiten Nederland.

Nu alles op alles zetten

VluchtelingenWerk roept staatssecretaris Harbers op alles op alles te zetten om de explosief gestegen wachttijden voorafgaand aan de asielprocedure met grote urgentie aan te pakken. Daarnaast doet VluchtelingenWerk de oproep maatregelen te nemen om te zorgen dat kwalitatief goede opvang en de toegang tot cruciale voorzieningen zoals zorg gewaarborgd blijft. We vragen het kabinet bovendien te zoeken naar mogelijkheden om de IND niet zwaarder te belasten. Op dit moment werkt het kabinet aan een wetsvoorstel om al na 3 jaar alle asielvergunningen opnieuw te beoordelen. Als de IND op dit moment al niet is toegerust op haar taken, is dit al helemaal onmogelijk om uit te voeren. Daarnaast maken we ons zorgen over de plannen voor het schrappen van het recht op rechtsbijstand in de asielprocedure. Wij verwachten dat dit voor meer fouten, en daarmee meer beroepszaken zal zorgen. Die beroepszaken kosten de IND meer tijd die er nu al niet is.