, 30 september 2021

Publicatie No More Morias

Een klemmende oproep aan de politiek voor solidair en humaan asielbeleid
placeholder

Brand Kamp Moria

Op 9 september 2020 brandde vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos volledig af. De beelden van de allesverwoestende vlammenzee en wanhopige mannen, vrouwen en kinderen die nachtenlang op straat sliepen, gingen de hele wereld over. In het kamp verbleven ruim 13.000 mensen opeengepakt in onhygiënische en inhumane omstandigheden.

Lancering Asiel- en Migratiepact

Kort na de verwoestende brand presenteerde de Europese Commissie voorstellen voor nieuw Europees asielbeleid: het Europese Asiel- en Migratiepact. Bij de presentatie van het pact spraken Europese leiders over ‘No More Morias’. Met dit pakket aan plannen voor gezamenlijk beleid zou er een einde moeten komen aan de mensonterende situatie voor vluchtelingen aan de grenzen van Europa. Het markeerde een ‘nieuwe start’ in het Europese asiel- en migratiebeleid, aldus Eurocommissaris Ylva Johansson.

Moria 2

Vlak na de brand zijn de bewoners van Moria echter gehuisvest in een kamp – Mavrovouni – dat vanwege de slechte omstandigheden al snel werd omgedoopt tot ‘Moria 2’. Wij bezochten het kamp én de hoofdstad Athene één jaar na de brand en spraken met vluchtelingen, advocaten, hulpverleners, ngo’s en Griekse migratieambtenaren. Zij vertellen over gebrek aan politieke wil, falend Europees migratiebeleid en de dramatische, menselijke gevolgen hiervan voor de vele vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland.

Loze belofte

De belofte ‘No more Morias’ lijkt slechts een lege huls en vele kwetsbare vluchtelingen zijn stille slachtoffers van falend Europees beleid. Wij willen deze mensen een gezicht geven en tekenden hun verhalen op in de publicatie 'No More Morias?' en doen een oproep aan de politiek voor solidair, humaan asielbeleid.

Klemmende oproep aan de politiek

Er zijn 27 Europese lidstaten. Slechts een klein deel houdt veranderingen tegen. Europese landen die respect hebben voor vluchtelingenrecht moeten beter samenwerken.

  • Wij willen dat Nederland en andere landen zich hard maken voor veilige opvang verdeeld over Europese landen en eerlijke asielprocedures met respect voor mensenrechten en Europese verdragen.
  • Wij roepen het kabinet op om nu – één jaar na de verwoestende brand in Moria – een coalitie te vormen met welwillende EU-landen die samen zorgt voor een eerlijke verdeling van kwetsbare vluchtelingen uit Griekenland.
  • Wij pleiten tevens voor het instellen van een EU relocatie-coördinator binnen de Europese Commissie die de relocatie coördineert en versterkt, zodat solidariteit met vluchtelingen én de Zuidelijke lidstaten daadwerkelijk onderdeel wordt van het Europese asiel- en migratiebeleid.
  • Tot slot moet er per direct een onafhankelijk monitoringsysteem worden ingesteld dat de pushbacks aan de Europese grenzen onderzoekt, adresseert én sanctioneert.

 

Download publicatie 'No More Morias' (PDF)

Steun voor vluchtelingen in Griekenland

De voortdurende en uitzichtloze impasse op de Griekse eilanden moet doorbroken worden. VluchtelingenWerk pleit voor een directe aanpak van de mensonterende situatie. Asielzoekers moeten in Griekenland asiel kunnen aanvragen onder veilige en gezonde omstandigheden en daarbij onafhankelijke voorlichting en hulp krijgen. Net als in Nederland.
Help ook mee en doneer direct