, 23 oktober 2018

Rapport 'Duale trajecten taal en werk voor statushouders'

Te weinig statushouders komen aan het werk. Tegelijk inburgeren, werken, en taal gericht op het beroep leren, zorgen voor een vroege focus op werk van statushouders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de taalverwerving en inburgering raken erdoor versneld. Onder andere om statushouders sneller aan het werk te helpen, verandert het inburgeringsstelsel vanaf 2020. Gemeenten krijgen meer regie en duale trajecten een centrale rol.

SBCM, Cedris en VluchtelingenWerk Nederland hebben Regioplan gevraagd onderzoek te doen naar de soorten duale trajecten en hun meerwaarde. Het rapport ‘Duale trajecten taal en werk. Inventarisatie van duale trajecten voor statushouders’ bevat aanbevelingen en praktijkvoorbeelden voor een versnelde (arbeids)participatie. Rijk, gemeenten, bedrijfsleven, roc’s en SW-bedrijven kunnen die gebruiken om het inburgeringsstelsel of de duale trajecten te verbeteren. Nu daarmee beginnen, biedt ook de huidige statushouders baankansen, vooral in het gunstige economisch klimaat.

Binnenlands Bestuur schreef er een artikel over.