, 24 oktober 2019

Rapport over toegang tot asiel in Griekenland: “Games of responsibilty”

Dat de situatie voor asielzoekers op de Griekse eilanden nog altijd mensonterend is, kan niemand ontgaan zijn (lees de column van Abdeluheb Choho hierover). Sinds de EU-Turkije Verklaring van maart 2016 zitten er duizenden mensen vast op de eilanden, met veel te weinig opvangplekken, en gebrek aan van alles: basale levensbehoeften als onderdak, riolering, medische zorg, bescherming tegen de kou zijn voor hen niet of nauwelijks geregeld. In een nieuw rapport, dat de Raboud Universiteit in opdracht van VluchtelingenWerk schreef, wordt onderzocht waarom de situatie zo is, en wie er verantwoordelijk is om deze op te lossen.

Afgeschoven verantwoordelijkheden en een gebrek aan solidariteit

Op basis van een juridische analyse en interviews met vertegenwoordigers van de Griekse overheid, de Griekse asieldienst, UNHCR en NGO's schetst het rapport een beeld van afgeschoven verantwoordelijkheden en een gebrek aan solidariteit in Europa om asielzoekers over te nemen, en Griekenland daadwerkelijk bij te staan. Het rapport is een oproep aan Nederland, de listaten van de Europese Unie, en de Griekse overheid om hun verantwoordelijkheid te nemen, en een einde te maken aan de schandalige situatie voor asielzoekers in Griekenland die al veel te veel jaren onnodig voortduurt.