, 14 april 2020

Slachtoffers van kindermisbruik Afghanistan moeten beschermd worden

Afghaanse kinderen die vanwege seksueel misbruik (bacha-bazi-praktijken) gevlucht zijn, hebben recht op bescherming. Maar volgens staatssecretaris Broekers-Knol lopen zij niet het risico opnieuw slachtoffer te worden van bacha bazi-praktijken als ze worden teruggestuurd omdat ze dan meerderjarig zijn. De bewindsvrouw legt daarmee een breed gedragen motie van de Tweede Kamer naast zich neer en gaat daarmee voorbij aan de praktijk in Afghanistan.

Praktijk is anders

De praktijk van bacha bazi is veel weerbarstiger dan de bewindsvrouw schetst. In een brief reageert ze op een motie van Groenlinks om slachtoffers van bacha bazi niet terug te sturen naar Afghanistan. In haar antwoorden laat ze weten dat slachtoffers niet het risico lopen opnieuw slachtoffer te worden in hun land van herkomst. 

Geen bescherming in Afghanistan

Maar hoewel seksueel misbruik van jongens volgens het nieuwe Afghaanse Wetboek voor Strafrecht inderdaad strafbaar is en slachtoffers recht op bescherming hebben, treedt de Afghaanse overheid in de praktijk nauwelijks op tegen overtredingen van dit verbod.

Als criminelen behandeld

In de eeuwenlange traditie van bacha bazi behandelen volwassen mannen een jonge jongen als seksslaaf. Verkleed als meisje moet de jongen voor hen dansen en wordt daarbij seksueel misbruikt. De misdadigers zijn dikwijls machtige mannen: krijgsheren en militaire commandanten. Mede door een falend justitieel systeem wordt bacha bazi ondanks het verbod niet aangepakt. Het komt zelfs vaak voor dat de slachtoffers in plaats van de daders als criminelen worden behandeld.

Risico's na terugkeer

Staatssecretaris Broekers-Knol gaat met haar brief daarnaast voorbij aan andere risico’s die grote invloed hebben op de veiligheid van de slachtoffers. Na bacha bazi is de familie-eer geschonden. Bij terugkeer lopen slachtoffers daarom het risico verstoten en vermoord te worden door hun omgeving of zelfs familieleden. Zo kwam in november 2019 een grote misbruikzaak aan het licht. Een aantal slachtoffers van seksueel geweld werden bedreigd en in sommige gevallen vermoord.

Oproep aan staatssecretaris

De staatssecretaris doet met haar beslissing geen recht aan het risico voor slachtoffers van kindermisbruikpraktijken in Afghanistan. Bij terugkomst lopen ze ernstig risico op een sociaal isolement, of zelfs risico vermoord te worden. In de praktijk kunnen ze daar geen beroep doen op bescherming. VluchtelingenWerk roept daarom op deze kinderen hier niet naar terug te sturen en hen bescherming te geven.