, 10 juni 2020

Steun aan vluchtelingen door vrijwilligers onder druk

De begeleiding door vrijwilligers die vluchtelingen krijgen tijdens hun eerste periode in Nederland staat onder druk. Zij lieten bij hun vlucht alles achter en moeten hun leven in Nederland weer helemaal opnieuw opbouwen. Vrijwilligers staan hen daarin bij. Ze helpen bij het regelen van allerlei praktische zaken, maken hen wegwijs in Nederland en geven advies over het vinden van werk of een opleiding. Vrijwilligers zijn voor vluchtelingen vaak hun steun en toeverlaat, maar hebben nu zelf steun nodig van de politiek: Minister Koolmees wil de maatschappelijke begeleiding door vrijwilligers inperken.
placeholder

Steun en toeverlaat voor vluchtelingen

Al meer dan 40 jaar krijgen vluchtelingen na het verkrijgen van een verblijfsvergunning extra ondersteuning bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Deze maatschappelijke begeleiding door vrijwilligers is van grote waarde voor hun integratie, bleek recent ook uit onderzoek van Significant Public. Naast de praktische ondersteuning zijn de vrijwilligers in de praktijk ook ‘bewegwijzeraar', 'steun en toeverlaat', ‘belangenbehartiger’ en spelen ze een belangrijke rol in het behouden van draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in de buurt. Vrijwilligers zetten zich belangeloos in en zetten vaak het noodzakelijke stapje extra. Dit wordt door vluchtelingen zelf enorm gewaardeerd.

Onder druk

Desondanks staat dit onmisbare vrijwilligerswerk onder druk. Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe inburgeringswet in werking. Minister Koolmees wil de maatschappelijke begeleiding hierin beperken tot slechts de begeleiding bij praktische zaken en het geven van voorlichting. Dit kan betekenen dat vluchtelingen straks minder en korter begeleid worden, en dat de inzet van deze vrijwilligers in sommige gemeenten zelfs helemaal zou kunnen verdwijnen. We maken ons grote zorgen over het effect hiervan op de integratie van vluchtelingen.

Help de helpers

VluchtelingenWerk vraagt al langer aandacht voor de maatschappelijke begeleiding in het nieuwe inburgeringsbeleid. We waarschuwen minister Koolmees en gemeenten voor de negatieve impact op de integratie van vluchtelingen als zij korter of zelfs helemaal niet meer begeleid worden. We lieten onafhankelijk onderzoek doen naar de toegevoegde waarde van maatschappelijke begeleiding in gemeenten en deelden deze bevindingen met de Tweede Kamer. Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor de nieuwe inburgeringswet bij de Tweede Kamer om beoordeeld te worden. We roepen Tweede Kamerleden op hierbij oog te hebben voor dit vrijwilligerswerk, en de maatschappelijke begeleiding alsnog goed in het nieuwe beleid te verankeren.

Persoonlijke verhalen van onze maatschappelijk begeleiders >>