, 20 juli 2018

Vluchtelingen in getallen 2018

‘Vluchtelingen in getallen 2018’ is verschenen. Deze publicatie van VluchtelingenWerk Nederland geeft een uitgebreid overzicht van de meest actuele cijfers uit openbare bronnen over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd. Zo is informatie van de IND, het COA, het CBS, Eurostat en UNHCR in één document terug te vinden.

In 2017 zoeken minder mensen bescherming in Nederland

In 2017 vragen 14.716 mensen asiel aan in Nederland, waarvan 2.202 Syriërs. In2016 zijn dat er 18.171, in 2015 zoeken nog 43.093 mensen hier bescherming.

Ruim 650.000 asielaanvragen in de EU

651.250 asielzoekers vragen in 2017 bescherming in een EU-land. Duitsland vangt daarvan een derde op. 16 % van de asielzoekers is Syriër. In 2016 vragen nog ruim 1,2 miljoen mensen asiel aan in Europa.

Wereldwijd 68,5 miljoen mensen op de vlucht

De VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR stelt dat er eind 2017 wereldwijd 68,5 miljoen mensen op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Dat is het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Bijna 6,3 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. 52 % van de vluchtelingen is jonger dan 18 jaar. 85 % van de vluchtelingen wereldwijd wordt opgevangen in een ontwikkelingsland.

Cijfers zijn mensen!

Bedenk bij de cijfers in deze publicatie dat elk getal gaat over mensen, elk met zijn of haar eigen verhaal: vluchtelingen in getallen. Cijfers kunnen zonder hun context gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden. Vraag ons daarom gerust om uitleg over de achtergronden.