, 13 augustus 2020

Vluchtelingen in getallen 2020

Vluchtelingen in getallen 2020 is verschenen. Deze jaarlijkse publicatie van VluchtelingenWerk Nederland geeft een uitgebreid overzicht van de meest actuele cijfers uit openbare bronnen over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd. De cijfers gaan over het jaar 2019. De belangrijkste bevindingen op een rij.

Iets meer mensen zoeken bescherming

In 2019 zoeken iets meer mensen bescherming in Nederland dan het jaar ervoor: 22.533 tegen 20.353. De meeste asielaanvragen komen van Syriërs (3.675) en Nigerianen (2.102).

Asielaanvragen in EU gestegen

Het aantal asielaanvragen in de EU stijgt met bijna 75.000 tot 675.670 asielaanvragen in 2019. Duitsland en Frankrijk vangen daarvan samen ruim 40% op. 76.265 Syriërs zochten bescherming in de EU.

Wereldwijd: nog nooit zoveel mensen op de vlucht

Wereldwijd waren nog nooit zoveel mensen op zoek naar bescherming: 79,5 miljoen miljoen mensen zijn eind 2019 op de vlucht. Het aantal mensen dat op de vlucht is, is daarmee bijna verdubbeld ten opzichte van 2010. 6,6 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht.

Cijfers zijn mensen!

Bedenk bij de cijfers in deze publicatie dat elk getal gaat over mensen, elk met zijn of haar eigen verhaal: vluchtelingen in getallen. Cijfers kunnen zonder hun context gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden. Vraag ons daarom gerust om uitleg over de achtergronden.