, 11 januari 2021

VluchtelingenWerk ontwikkelt online Wegwijzer in het Nederlandse onderwijs

Als vluchtelingen in Nederland komen wonen, krijgen zij (en hun kinderen) te maken met het Nederlandse onderwijs systeem. Het onderwijssysteem vormt een complex geheel, zowel voor vluchtelingen als hun begeleiders. Denk aan de verschillende toelatingseisen, de manieren van financieren van een opleiding, schakeljaren, combinaties inburgering en MBO, diplomawaardering en studievaardigheden. Er is behoefte aan een overzicht van waar je de juiste informatie kan vinden, welke vragen je bespreekt met de cliënt over en welke stappen er vervolgens genomen kunnen worden. Daarom heeft VluchtelingenWerk Nederland in samenwerking met Nuffic, UAF, SBB en Expertisepunt LOB een nieuwe online tool ontwikkeld: www.wegwijzerinonderwijs.nl.

Ondersteunende rol

Wegwijzer in Onderwijs wordt gebruikt om met vluchtelingen in gesprek te gaan over het Nederlands onderwijssysteem. Samen met de begeleider onderzoekt de cliënt welke stappen kunnen worden ondernomen naar een gewenste opleiding voor zichzelf of voor zijn/haar kind(eren). De rol van de begeleider is informerend en ondersteunend, zodat de cliënt uiteindelijk zelf keuzes maakt in de weg naar onderwijs.

Inzicht en realiteitscheck

'Wat vind je belangrijk bij de keuze voor de school van je kind?' 'De cliënt die ik begeleid wil graag studeren, wat kan dit betekenen voor zijn financiële situatie?' Door deze vragen te stellen geeft de Wegwijzer inzicht in praktische zaken zoals diplomawaardering, financieringsmogelijkheden, studievaardigheden of toelatingseisen. Ook bevat het een realiteitscheck: is het mogelijk om de gewenste studie nu te volgen of zal de cliënt moeten nadenken over andere opties?

Open platform

Wegwijzer in Onderwijs is ontwikkeld door VluchtelingenWerk Nederland voor al onze begeleiders en (keten)partners. Het is een open platform dat door iedere organisatie die vluchtelingen begeleidt te gebruiken is, en zal blijvend in ontwikkeling zijn. Zo zal de nieuwe Wet inburgering in een later stadium worden verwerkt in de Wegwijzer.