Bezig met een werkstuk?

Je vindt op onze website allerlei informatie voor jouw (profiel)werkstuk. Kijk bijvoorbeeld op de pagina's Over onze stichting of Voor Gemeenten. Of vul bovenaan in de zoekfunctie jouw woonplaats of postcode om te zien wat VluchtelingenWerk doet in jouw gemeente.
placeholder

Wat doen wij in asielzoekerscentra?

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland begeleidt asielzoekers die verblijven in asielzoekerscentra en andere opvanglocaties.

Begeleiding asielprocedure

Tijdens de asielprocedure bieden we asielzoekers ondersteuning door voorlichting te geven, aanwezig te zijn bij gesprekken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en te helpen bij het onderbouwen van de asielaanvraag.

Begeleiding gezinshereniging

Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging. In de praktijk blijkt dit vaak een ingewikkelde procedure, die soms wel jaren kan duren. VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland biedt gezinnen praktische hulp tijdens het hele proces.

Begeleiding bij zelfstandige terugkeer

Wanneer een asielzoeker geen verblijfsvergunning krijgt, wordt hij of zij ondersteund om een weloverwogen keuze te maken. Wat zijn de opties?  VluchtelingenWerk kan begeleiding bieden bij een veilige en waardige terugkeer.

Wat doen wij in gemeenten?

  Maatschappelijke begeleiding (pre-vestiging, coaching vestiging, integratie en participatie)

  De begeleiding begint met ondersteuning het opbouwen van een bestaan in de nieuwe woonplaats van de cliënt. In samenwerking met gemeenten en woningcorporaties, ondersteunt VluchtelingenWerk deze mensen bij alle praktische stappen die zij hierbij moeten nemen. Dit varieert van ondersteuning bij het afsluiten van een huurcontract, het aanvragen van een uitkering, het helpen bij het inrichten van het huis, tot het aanmelden van kinderen bij een school.

  Na deze begeleiding volgt een traject dat gericht is op de zelfredzaamheid van vluchtelingen en participatie in de samenleving.

  Begeleiding bij gezinshereniging en juridische begeleiding

  Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die door hun vlucht van hun gezinsleden zijn gescheiden hebben recht op gezinshereniging. Zij worden voorgelicht over de mogelijkheden van de gezinsherenigingsprocedure en krijgen begeleiding bij het aanvragen en regelen van de gezinshereniging.

  In de juridische begeleiding wordt hulp geboden bij het verlengen van een verblijfsvergunning of problemen rond een vergunningsaanvraag of naturalisatie.

  Begeleiding bij zelfstandige terugkeer

  Als een verblijfsvergunning wordt ingetrokken en/of een cliënt uitgeprocedeerd is, wordt deze ondersteund om een weloverwogen keuze te maken over (illegaal) verblijf, doormigratie of terugkeer naar het land van herkomst en indien nodig begeleiding bij een veilige en waardige terugkeer.

  Informatie, advies en voorlichting

  Vluchtelingen die het traject van maatschappelijke begeleiding doorlopen hebben, kunnen terecht op het inloopspreekuur voor informatie, advies en voorlichting.

  Voorlichting en belangenbehartiging

  VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland komt op voor de rechten van de vluchtelingen en werkt aan het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers in de samenleving.  Eén van de projecten die bijdragen aan dat draagvlak is het scholierenproject, waarin vrijwilligers en vluchtelingen in koppels gastlessen geven op middelbare scholen.

  Korte uitleg

  Bekijk deze korte video over wat VluchtelingenWerk doet: