In de zorg - Uit de zorgen

Zorg- en vluchtelingenorganisaties in de Euregio Maas-Rijn werken in dit project samen om vluchtelingen een nieuwe start in de zorgsector te bieden.
placeholder

Vluchtelingen die oorlog of vervolging zijn ontvlucht, proberen hier hun leven weer op te pakken. Zodra ze in de regio zijn gesetteld, willen ze hier een toekomst opbouwen. Ze willen in Nederland, België of Duitsland weer aan het werk, en de meesten zijn zeer gemotiveerd. Met het project ‘In de Zorg - Uit de zorgen’ proberen we hen te begeleiden naar een baan of stage in de zorgsector. Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Interreg V-A subsidie).

De gezondheidszorg is sterk geïnstitutionaliseerd en aan strakke protocollen gebonden. Daarnaast ondervinden vluchtelingen vaak communicatieproblemen. Je hebt een behoorlijke talenkennis nodig om goed te kunnen communiceren in de zorg. Ook spelen allerlei culturele verschillen, bijvoorbeeld in de omgang tussen mannen en vrouwen.

Erkende vluchtelingen lopen in de maatschappij tegen allerlei obstakels aan. Zeker ook bij het zoeken naar werk in de zorgsector. Tegelijkertijd kampt vooral de VVT met een tekort aan verzorgend, verplegend en ander personeel.

De partners uit Nederlands en Belgisch Limburg en de Städteregion Aachen willen de genoemde obstakels wegnemen door een speciaal op de zorg gericht programma te ontwikkelen met een bemiddelingstraject, (bij)scholing en persoonlijke on-the- job-begeleiding voor vluchtelingen. De ambitie is 380 statushouders toeleiden naar werk in de zorgsector in België, Nederland en Duitsland.

VluchtelingenWerk Zuid Nederland heeft in dit project de lead in het onderdeel perceptiebeïnvloeding.

Meer lezen op de website van het project.

 

Contactpersoon:
Nicole Gijsbregts, projectleider VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
ngijsbregts@vluchtelingenwerk.nl
06 3304 8301