Den Haag

VluchtelingenWerk Den Haag begeleidt vluchtelingen op het gebied van asielprocedures, juridische vragen, huisvesting, integratie, taal, en eventueel terugkeer. Ook geven we voorlichting op scholen en bij organisaties. Dat doen we met onze beroepskrachten en heel veel vrijwilligers. Help je ook mee?

  Ons werk in de gemeente

  Wanneer vluchtelingen vanaf een azc naar een ‘echte’ woning verhuizen, moeten zij veel regelen. Dat is lastig als je de weg nog niet kent en de taal nog niet spreekt. Onze vrijwilligers bieden juridische ondersteuning en maatschappelijke begeleiding. Daarnaast begeleiden we uitgeprocedeerde asielzoekers bij zelfstandige terugkeer en re-integratie in het land van herkomst.
  Daarnaast bieden wij het volgende aan:

  Infobalie

  Bij de informatiebalie zorgen we voor informatie voor bezoekers en organisaties, en voor afspraken en doorverwijzing naar naar onze dienstverlening of naar ketenpartners en reguliere voorzieningen in de wijk en de stad.

  Spreekuur Inburgering

  Vluchtelingen die inburgeringsplichtig zijn:

  •     krijgen begeleiding bij het vinden van een taalaanbieder;
  •     krijgen hulp bij de aanvraag van de DUO lening;
  •     krijgen uitleg over rechten en plichten omtrent inburgering.

  Servicepunt Belasting

  Statushouders die vragen hebben over belastingzaken, geven wij begeleiding bij problemen met toeslagen en aanslag inkomstenbelasting.

  Budgetcoaching en Financiëel spreekuur

  We ondersteunen vluchtelingen na de maatschappelijke begeleiding indien nodig bij financiële problemen middels budgetopleiding, individueel of groepsgewijs, en een spreekuur voor urgente vragen. Dit is een project i.s.m. Aegon in het kader van het programma ‘Van Schulden naar kansen’.

  Taal & Maatjes

  Vluchtelingen die hun Nederlandse taal willen verbeteren en hun sociaal netwerk willen vergroten, krijgen een taal- en netwerkmaatje.  Ook kunnen zij terecht bij de huiswerkbegeleiding. Dit is een project i.s.m. de gemeente en Fonds 1818.

  Loket Ongedocumenteerden

  Aan uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden wordt juridisch onderzoek, informatie en begeleiding geboden. Zo nodig denken wij mee over mogelijkheden voor de toekomst als er verblijfsrechtelijk niets meer mogelijk blijkt te zijn.

  Slachtoffers van mensenhandel

  Wij bieden ondersteuning op juridisch gebied, juridisch onderzoek en begeleiding aan mensen, die slachtoffer zijn van mensenhandel. Ook bieden we begeleiding in samenwerking met STEK (voor Stad en Kerk).

  Wat kan jij doen?