Dichter Bij Huis

Verschillende groepen van maximaal 10 personen (5 wijkbewoners en 5 nieuwkomers) komen wekelijks bij elkaar op een centrale plek in de buurt. Ze maken kennis met elkaar en met elkaars gewoonten, ze gaan koken en eten, een buurtwandeling maken langs interessante plaatsen en nemen deel aan een creatieve workshop. Na vier bijeenkomsten wordt het geheel gezamenlijk feestelijk afgesloten.
placeholder

Doel van het project ‘dichter bij huis‘ is het wijkgericht stimuleren en organiseren van langdurige contacten tussen bredase statushouders en inwoners van de stad breda. Om niet alleen eenmalige ontmoetingen te realiseren maar om juist diepgaander contact te leggen is het belangrijk om in kleine groepen regelmatig bij elkaar te komen. Door samen actief dingen te ondernemen leert men elkaar beter kennen. Integratie moet van twee kanten komen. Het is leuk is om van elkaar te leren en elkaars cultuur te ontdekken door bijvoorbeeld samen te koken en recepten en gebruiken uit te wisselen. En om samen dingen te doen zoals kunstbeoefening of sport en samen de buurt te verkennen. Al doende leert men elkaar beter kennen en wellicht zullen er vriendschappen of op zijn minst kennissen ontstaan.

Buurtgericht en kleinschalig
Een voorwaarde is de kleinschaligheid van het project. De grootte van de groep moet zorgen voor intimiteit. Het aantal deelnemers moet ook niet te klein zijn want dan wordt het te persoonlijk. Ideaal is het aantal van 8 – 10 personen. De buurt is het décor. Je kan er elkaar wegwijs maken en kennis maken met bijzondere plekken en mensen in de buurt. Het aantal bijeenkomsten is zorgvuldig gekozen. Men komt vijf sessies bij elkaar en hoeft zich dus niet een lange tijd te binden maar het gaat om meer dan een vluchtige kennismaking met elkaar. Als de eerste ronde van vijf bijeenkomsten naar meer smaakt kan er altjd een vervolgproject aan gekoppeld worden. Dit kan door de deelnemers zelf worden voortgezet en gecoacht worden door een projectleider of professional.