In één keer slagen!

Onze ambitie is door maatwerk, extra individuele begeleiding en een inspanningsverplichting van de kandidaten al onze inburgeraars in één keer te laten slagen voor hun examen.
placeholder

Hoe bieden wij een inburgeringstraject op maat aan?

 • Allereerst nemen we een uitgebreide intaketoets af om de leerbaarheid en leertempo te bepalen.
 • Dan tekent de cursist een cursuscontract. Hierin wordt het niveau en de cursusduur vastgelegd.
 • Dankzij ons grote netwerk kunnen kandidaten bij verhuizing zonder onderbreking in een andere regio bij VluchtelingenWerk het traject vervolgen.

Waarom inburgeren bij VluchtelingenWerk?

 • Ruime ervaring op het terrein van inburgering en toelating van vluchtelingen;
 • Bij verhuizing de mogelijkheid om het traject zonder onderbreking in een andere regio te vervolgen;
 • Persoonlijke begeleiding in de klas door de NT2 docent én een klassenassistent;
 • Persoonlijke begeleiding door een teamleider;
 • Nederlands oefenen in praktijksituaties met een persoonlijke taalcoach;
 • Groeps- en individuele activiteiten tijdens het hele traject;
 • Kleine klassen;
 • Minimaal 8 uur klassikaal les per week, aangevuld met oefeningen thuis met een taalcoach;
 • Geen lange onderbrekingen tijdens de zomervakantie;
 • NT2-gecertificeerde docenten;
 • Keurmerk Inburgering (Blik op werk);
 • Wij maken geen winst: er is dus meer geld voor extra begeleiding.