Eigen-Wijs

In Nederland groeien enkele duizenden kinderen van asielzoekers en kinderen op in centrale opvanglocaties. Zij komen vaak uit een heftige situatie en hebben veel moeten doorstaan op hun reis hiernaartoe. Deze kinderen hebben in de gegeven omstandigheden minder makkelijk toegang tot informatie, ondersteuning, hulp en voorzieningen. Voor deze kinderen is het juist van belang om tot rust en op adem te komen en te 'landen' in hun nieuwe omgeving, zodat zich kunnen ontspannen en voorbereiden op hun verblijf in Nederland.

Met Eigen-Wijs gaan we door op de succesvolle activiteiten van het project 'Tell me more' en het project 'Samenspel'. In het project Eigen-Wijs bieden we de kinderen die in de centrale opvanglocaties verblijven muziekactiviteiten aan, zodat ze de wereld om hen heen even kunnen vergeten. Ze worden geïnformeerd over hun verblijf in Nederland, de asielprocedure en kinderrechten, zodat ze meer grip hebben op hun situatie. En uiteraard bieden we ze een luisterend oor door het organiseren van kinderspreekuren.

Samenwerking
Doordat VluchtelingenWerk actief samenwerkt met de Kindertelefoon, het COA, scholen, en andere organisaties wordt het netwerk en vangnet rond deze kwetsbare kinderen versterkt.  Eigen-Wijs wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Asiel- Migratie- en Integratie fonds.

Achtergrond
In Nederland groeien duizenden kinderen van asielzoekers en vluchtelingen op in centrale opvanglocaties. Deze kinderen komen uit een vaak heftige situatie in hun land van herkomst (bijvoorbeeld Syrië) en hebben veel moeten doorstaan gedurende hun vlucht en reis naar Nederland. Ze worden geraakt door de ingrijpende beslissingen die hun ouders hebben moeten nemen. Aangekomen in Nederland zijn er in de leefsituatie knelpunten die het leven voor deze kinderen lastig maken. Ook hebben deze kinderen in de gegeven situatie minder makkelijk toegang tot informatie, ondersteuning en hulp.

Onze rol
Voor de kinderen die verblijven in de centrale opvanglocaties is het van belang om tot rust te komen, als het ware te landen in de nieuwe omgeving. In Eigen-Wijs organiseren wij:
    • muzieklessen aan kinderen op de AZC-scholen die worden afgesloten met een concert
    • voorlichting aan kinderen over de asielprocedure, verblijf in Nederland en kinderrechten
    • spreekuren voor kinderen waar ze terecht kunnen met al hun vragen
    • themabijeenkomsten waarin het platform wordt geboden aan experts om vanuit het thema 'het belang van het kind' met elkaar in gesprek te gaan.

Resultaat
Met het project Eigen-Wijs willen we de volgende doelen bereiken:

  • 2100 kinderen zijn met de muzieklessen bereikt op 30 AZC-scholen
  • 1000 kinderen zijn voorgelicht over de asielprocedure, kinderrechten en verblijf in Nederland
  • op  25 locaties is er een spreekuur waar kinderen terecht kunnen met hun vragen
  • 3 themabijeenkomsten hebben plaatsgevonden rondom het thema 'het belang van het kind'.


Kijk voor meer informatie over dit project op de landelijke pagina van VluchtelingenWerk.