Eigen-wijze activiteiten voor rust en zelfvertrouwen

Het project Eigen-Wijs was er voor de kwetsbare groep kinderen van vier tot en met zeventien jaar die in de centrale opvanglocaties verblijven.Time4You gaat door op de succesvolle activiteiten van het project Eigen-Wijs.Het project Time4You loopt van november 2017 tot en met 1 oktober 2020, dit is inclusief periodes voor op- en afbouw (eind 2017 en vanaf juli 2020). 
placeholder

Het project Eigen-Wijs hanteerde drie belangrijke pijlers:

  1.     muziek;
  2.     toegang tot informatie;
  3.     kennisdeling.

Voor de kinderen die in de centrale opvanglocaties verblijven, is het belangrijk om tot rust te komen en met zelfvertrouwen een weg te vinden in hun nieuwe omgeving.