Eindhoven

Wie maakt vluchtelingen wegwijs in Eindhoven? De vrijwilligers en beroepskrachten van VluchtelingenWerk. We begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk.
We zijn actief in het asielzoekerscentrum en als een vluchteling mag blijven, begeleiden we bij de huisvesting in onze gemeente. Nederland is complex als je de taal nog niet machtig bent, daarom helpen onze vrijwilligers vluchtelingen op weg. Ook geeft VluchtelingenWerk voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.