Euro-Wijzer: begeleiding bij administratie

Zorgen over financiën kunnen de integratie van vluchtelingen ernstig belemmeren. Toch krijgen veel van hen hiermee te maken. Vluchtelingen starten hun leven in Nederland vaak in een zeer kwetsbare inkomenspositie: bezittingen zijn achtergelaten en reserves meestal uitgeput. Onbekendheid over de prijsverhoudingen, voorzieningen e.d., maakt het op orde brengen van de administratie extra lastig. Met het project Euro-Wijzer ondersteunen wij vluchtelingminima met het opzetten van een overzichtelijke administratie en budgetteren.
placeholder

Wie kunnen er deelnemen aan Euro-Wijzer?

Vluchtelingen worden aangemeld voor Euro-Wijzer door onze maatschappelijke en juridische begeleiders. Zij verwijzen hun cliënten (in overleg) door wanneer er sprake is van (dreigende) schulden, bijvoorbeeld door gebrek aan rekenvaardigheid of een rommelige of zelfs ontbrekende thuisadministratie.

Hoe ziet de begeleiding eruit?

Deelnemers van het project worden gekoppeld aan een van onze speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers: de budgetcoaches. Samen bespreken ze wat de deelnemer graag zou willen leren. Hieronder vallen activiteiten als het opzetten van een ordelijke thuisadministratie, omgaan met digitaal betalingsverkeer, leren vooruitdenken/plannen in het uitgavepatroon, het ontwikkelen van financiële vaardigheden en het informeren over bestaande voorzieningen om escalatie van financiële problemen te voorkomen. Naast deze één-op-één-begeleiding, wordt er ook een groepscursus ‘Omgaan met geld’ gegeven. Tijdens deze cursus worden vluchtelingen binnen zes bijeenkomsten wegwijs gemaakt binnen de (huishoud)financiën in Nederland.

Waarom is extra begeleiding bij administratie zo belangrijk?

Vluchtelingen willen graag zo snel mogelijk zelfstandig worden en meedraaien met de maatschappij. Geldzorgen en -problemen kunnen hun integratie enorm onder druk zetten. Wanneer vluchtelingen van een asielzoekerscentrum naar een eigen woning verhuizen, beginnen zij vaak met een schuld. Bijvoorbeeld door een lening voor de inrichting van de woning en de verplichte inburgering. Daarnaast spelen soms ook hoge kosten voor eventuele gezinshereniging. Wanneer vluchtelingen in de problemen komen, hebben zij geen vangnet in de vorm van familie of vrienden. Bovendien maken zij vaak onvoldoende gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen waar zij wel recht op hebben, door onbekendheid met de Nederlandse situatie. Deskundige begeleiding in de eerste periode in hun nieuwe gemeente kan dit soort problemen voorkomen.

Is project Euro-Wijzer iets voor uw gemeente?

In een gezonde gemeente doet iedereen mee, ook vluchtelingen. Vooral in de eerste periode kunnen zij daar extra begeleiding in gebruiken. In de regio West en Midden-Nederland (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) voert VluchtelingenWerk het project Euro-Wijzer voor verschillende gemeenten uit. We dragen op die manier bij aan een vangnet voor vluchtelingminima en hebben al veel vluchtelingen ondersteunt in het voeren van een gezonde financiële huishouding.