Euro-Wijzer III

Financiën op orde hebben is essentieel voor een goede start in Nederland. Vluchtelingen behoren tot de risicogroep die in schulden terecht kan komen. VluchtelingenWerk wil voorkomen dat vluchtelingen problematische schulden krijgen. Immers, een gezonde financiële situatie is onmisbaar voor een goede integratie. Financiële begeleiding is niet nieuw. Vluchtelingen confronteren onze maatschappelijke begeleiders dagelijks met vragen over financiën in Nederland. Vragen voor uitleg over de gemeentelijke belastingen tot het aanvragen van betalingsregelingen of uitleg over het eigen risico.
placeholder

VluchtelingenWerk heeft samen met het Nibud de methode Euro-Wijzer ontwikkeld voor statushouders om hun financiele zelfredzaamheid te vergroten.

In navolging op Euro-Wijzer I en II staat in Euro-Wijzer III inbedding van het project in onze gehele dienstverlening centraal. Onze maatschappelijk begeleiders worden gedurende de duur van het project getraind om de methode Euro-Wijzer toe te passen in hun financiële begeleiding. De hiervoor speciaal ontwikkelde training wordt momenteel uitgerold over de gehele organisatie en er is een toolkit en e-learning in ontwikkeling.

Cursus Omgaan met Geld in Nederland

Naast de individuele financiele begeleiding kan aanvullend de groepscursus Omgaan met Geld voor statushouders worden aangeboden. Bij voorkeur wordt beide ingezet, zodat in een kleine groep en door met elkaar te werken groepsgewijs financiele onderwerpen worden behandeld en de maatschappelijke begeleider daarnaast op individueel niveau coacht, monitort en vraagbaak is. Deze cursus kan door de inzet van een getrainde (vrijwillige) tolk en door de beschikbaarheid van in verschillende talen ontwikkeld materiaal in eigen taal worden gegeven. Ook in het gebruikte beeldmateriaal wordt rekening gehouden met de beperkte beheersing van de Nederlandse taal of laaggeletterdheid. De duur van de groepscursus is minimaal vier bijeenkomsten, maar is maatwerk. Indien daar behoefte aan is kunnen meer modules worden afgenomen.

Euro-Passie: module voor jongeren

Speciaal voor jongeren van 17 tot 21 jaar wordt momenteel in samenwerking met Pharos en New Dutch Connections een specifiek op deze doelgroep afgestemde cursus ontwikkeld, welke medio september gereed is.

Samenwerking met partners

Een van de belangrijke partners in Euro-Wijzer III zijn de gemeenten. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. Financiële zelfredzaamheid maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit. Het onderkennen van de meerwaarde van extra ondersteuning op het gebied van omgaan met geld is belangrijk.

Schuldpreventie

De aanpak van Euro-Wijzer is gericht op schuldpreventie en niet op schuldhulpverlening. Wanneer verwijst VluchtelingenWerk door naar instanties die gespecialiseerd zijn in schuldhulpverlening? Zodra schulden dermate toenemen dat dit buiten ons kennis- en begeleidingsgebied ligt. Deze instanties zijn bijvoorbeeld Schuldhulpmaatjes of Humanitas.
Om uit de schulden te komen én te blijven, is naast grip op geld ook het hebben van een baan een voorwaarde. Daarom verwijzen budgetcoaches soms cliënten door naar onze arbeidscoaches bij project VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren).

Verantwoording

Tijdens de projectperiode die loopt tot eind 2020 wordt Euro-Wijzer gefinancierd door het Oranje Fonds met aanvullende co- financiering van (donateurs van) VluchtelingenWerk Nederland en VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.

Meer informatie

Voor verdere vragen over het project kunt u terecht bij kwartiermaker Angelique Nelen, anelen@vluchtelingenwerk.nl of 06-22557804