Euro-Wijzer3

In Euro-Wijzer 3 wil VluchtelingenWerk de financiële begeleiding van vluchtelingen optimaliseren en verduurzamen. De doelstelling voor de komende drie jaar is om ervoor te zorgen dat financiële begeleiding een vast onderdeel wordt van de reguliere dienstverlening in de maatschappelijke begeleiding.  De methode Euro-Wijzer staat hierin centraal. Het doel van deze methode is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de vluchteling. Dit project is opvolgend aan Euro-Wijzer 1 en Euro-Wijzer 2.
placeholder

Wat houdt het project in?
Financiën op orde hebben is essentieel voor een goede start in Nederland. Vluchtelingen behoren tot de risicogroep die in schulden terecht kan komen. Zij starten hun verblijf in Nederland vaak met een zeer kwetsbare inkomenspositie. VluchtelingenWerk wil voorkomen dat vluchtelingen problematische schulden krijgen. Immers, een gezonde financiële situatie is onmisbaar voor een goede integratie.

Het project bestaat uit drie onderdelen:

  • Handvatten voor Maatschappelijke Begeleiders
  • Cursus Omgaan met Geld
  • Samenwerken met partners

Handvatten voor Maatschappelijke Begeleiders
Financiële begeleiding is niet nieuw. maatschappelijke begeleiders worden dagelijks geconfronteerd met vragen over financiën in Nederland. Van het geven van uitleg over een brief van de gemeente tot het aanvragen van betalingsregelingen of uitleg over het eigen risico.

Met project Euro-Wijzer 3 ontwikkelen we tools om de maatschappelijke begeleiders handvatten te bieden voor deze financiële begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een stappenplan of een e-learning module, afhankelijk van de behoefte van maatschappelijke begeleiders. We maken hiervoor gebruik van de methode Euro-Wijzer.

Soms heeft een vluchteling op het gebied van financiën intensievere begeleiding nodig dan de maatschappelijke begeleider op dat moment kan bieden. Er zijn ook maatschappelijke begeleiders die zelf nog niet zo thuis zijn in financiën. Deze vrijwilligers volgen de training tot budgetcoach om een intensievere financiële begeleiding aan de vluchteling te kunnen bieden.

Methode Euro-Wijzer - Cursus Omgaan met Geld
Voor de cursus ‘Omgaan met geld’ is intensieve begeleiding door een budgetcoach nodig. Deze cursus – ook wel bekend als methode Euro-Wijzer – is door VluchtelingenWerk samen met het Nibud ontwikkeld om een aantal concrete resultaten bij vluchtelingen te bereiken zoals:

  • Een ordelijke thuisadministratie
  • Omgaan met digitaal betaalverkeer (zoals DigID en internetbankieren)
  • Leren vooruit denken/plannen in uitgavepatroon
  • Informeren over en aanvragen van bestaande voorzieningen (zoals huursubsidie, zorgtoeslag, kinderbijslag, kindertoeslag, etc.).

Het doel is dat de vluchteling zelf financieel redzaam wordt. Tijdens de cursus wordt de vluchteling intensief begeleidt door de budgetcoach. De methode houdt er rekening mee dat sommige vluchtelingen de Nederlandse taal nog niet volledig beheersen, door speciale oefeningen, de inzet van een tolk en vertalingen van teksten. De cursus kan zowel in groepsverband als één-op-één worden aangeboden.

De cursus bevat tevens modules speciaal voor ouders met kinderen: ‘Cursus omgaan met geld. Voor ouders’. Daarnaast wordt er een module ontwikkeld speciaal gericht op het bereiken van jongeren in de leeftijd van 17 tot 21 jaar: Euro-Passie.

In Euro-Wijzer 3 willen we ervoor zorgen dat deze cursussen op elke locatie wordt aangeboden waar wij maatschappelijke begeleiding bieden. Dit kan in groepsverband en/of één-op-één: net wat het beste past op de betreffende locaties.

We willen uiteindelijk 500 getrainde vrijwilligers en 5.000 vluchtelingen bereiken met deze cursus.

Wil je budgetcoach worden? Stuur een mail naar de contactpersoon van jouw regio (zie bij 'Meer weten')

Samenwerken met gemeenten
Een van de belangrijke partners in Euro-Wijzer 3 zijn de gemeenten. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. Financiële zelfredzaamheid maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit. Het is daarom belangrijk dat gemeenten de meerwaarde onderkennen van extra ondersteuning op het gebied van omgaan met geld van vluchtelingen.

Schuldpreventie
De aanpak van Euro-Wijzer 3 is gericht op schuldpreventie en niet op schuldhulpverlening. Zodra de schulden dermate toenemen dat dit buiten het kennis- en begeleidingsgebied van de budgetcoach komt te liggen, wordt doorverwezen naar instanties die gespecialiseerd zijn in schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld Schuldhulpmaatjes, Humanitas of schuldhulpverlening. Om uit de schulden te komen én te blijven, is naast grip op geld ook het hebben van een baan een voorwaarde. Daarom kunnen cliënten vanuit budgetcoaching worden doorverwezen naar onze arbeidscoaches bij project VIP 2.

Verantwoording
Het project Euro-Wijzer 3 wordt gefinancierd door het Oranje Fonds met co- financiering van (donateurs van) VluchtelingenWerk Nederland.
Het project Euro-Wijzer 3 loopt van februari 2018 tot en met december 2020.

Contactpersoon:

Maya ButalidT: 013- 536 36 30

E: mbutalid@vluchtelingenwerk.nl