Financiële begeleiding

Een gezonde financiële situatie is onmisbaar voor een goede integratie. Daarvoor is kennis nodig van het financiële systeem in Nederland en van zaken als budgetteren, financieel vooruitkijken en online bankieren. Ontzorgen alleen is niet genoeg. VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen via groepscursussen en individuele budgetcoaching om grip te krijgen op hun financiën en om zo financiële problemen te voorkomen.
placeholder

Euro-Wijzer Cursus “Omgaan met Geld in NL”

Omdat uit onderzoek is gebleken dat groepsgewijs werken verschillende voordelen heeft, bieden we de collectieve cursus “ Omgaan met Geld in Nl” aan. Samen met het Nibud hebben we deze op de doelgroep toegespitste training ontwikkeld. Veel werkmateriaal is inmiddels vertaald in de talen van de grootste groep statushouders uit Syrië en Eritrea. Tijdens de cursus worden vaardigheden aangeleerd en veel informatie gegeven over de gang van zaken in Nederland. Uit ervaring zien wij dat juist het herkennen van elkaars verhalen en ervaringen een meerwaarde heeft voor de deelnemers. Ze vinden daarin erkenning en ondersteuning. Omdat niet iedereen de Nederlandse taal al even goed beheerst, werken we altijd met een tolk bij de training.

Individuele begeleiding in 2021

Wij geloven in maatwerk, ook als het gaat om schuldpreventie. Daarom worden vluchtelingen persoonlijk gecoacht door hun maatschappelijk begeleider, met extra aandacht voor het financiële domein. Met name in de ontzorgingsperiode door de gemeente zal gewerkt worden aan ontwikkeling van kennis en ervaring met het Nederlandse financiële systeem. Dat doen we niet alleen. VluchtelingenWerk werkt intensief samen met de verantwoordelijke klantregisseur van de gemeente voor een juiste afstemming. Zo is een vluchteling na de ontzorgingsperiode financieel zelfredzaam en weet hij waar hij bij eventuele vragen terecht kan voor verdere ondersteuning.