Help een Vluchteling op Weg

Momenteel is er een sterke instroom van vluchtelingen in heel Europa, en dus ook in Nederland. VluchtelingenWerk onderschrijft het belang dat al deze vluchtelingen goed worden begeleid en uiteindelijk hun plekje in de samenleving weten te vinden. De begeleiding van aankomst tot werk wordt voor het grootste deel uitgevoerd met vrijwilligers. Met het project ´Help een Vluchteling op Weg!´ richten we ons op vitale ouderen (65+) die zich als vrijwilliger in willen zetten voor een vluchteling, hetzij in de buurt hetzij op een andere wijze.

Vanuit het idee dat ontmoeting meer begrip oplevert, wordt ingezet op activiteiten waarbij ouderen en vluchtelingen verhalen uitwisselen en samen dingen ondernemen. Activiteiten waarbij vluchtelingen groepsgewijs verzorgingshuizen bezoeken om een uurtje samen koffie te drinken, te wandelen of wellicht een 'echt Nederlandse' activiteit te doen als bingo. Wanneer dit in teamverband gebeurt (koppeling van een vluchteling met een vrijwilliger) creëer je samenwerking en interactie wat kan leiden tot een gesprek. Het in contact brengen van ouderen met vluchtelingen zorgt ervoor dat beiden in aanraking komen met het onbekende. Op deze manier wordt begrip voor elkaar gestimuleerd en kan een basis worden gelegd om frequenter met elkaar in contact te komen.

Doel
Het hoofddoel van het project is het stimuleren van (regelmatig terugkerende) contacten tussen 65-plussers en vluchtelingen door enerzijds 65-plussers als vrijwilliger actief te laten zijn en anderzijds ontmoetingsactiviteiten tussen hen te organiseren. Het project is gestart in januari 2016 en loopt door tot eind 2016.

Achtergrond
De inzet van 65-plussers kan voor de huidige instroom van vluchtelingen een grote meerwaarde hebben. Zij hebben immers een hoop levenservaring en kennis die ze goed in kunnen zetten om vluchtelingen op weg te helpen in de maatschappij. Het mes snijdt bovendien aan twee kanten, ook de vrijwilliger zelf, zal er bij winnen. Het doen van vrijwilligerswerk geeft zingeving en gevoel van eigenwaarde. De vrijwilligers kunnen echt iets betekenen voor anderen. Daarnaast is eenzaamheid een nog steeds onderschat probleem onder ouderen. Door hen te koppelen aan een vluchteling doen ze zelf ook contacten op. Met het project wordt ook maatschappelijke betrokkenheid onder ouderen gestimuleerd, waarvan velen puur op hun eigen wereld gericht zijn.