Humanitair Fonds: financiële ondersteuning voor vluchtelingen

Humanitair Fonds: sociaal schrijnende situaties komen bij vluchtelingen steeds vaker voor. Om die reden richtte VluchtelingenWerk Noord-Nederland een Humanitair Fonds op. Het fonds leent vluchtelingen geld als andere mogelijkheden voor hulp zijn uitgeput. Met de financiële bijdrage kunnen acute problemen snel worden opgelost. Daarbij zijn kleine bedragen vaak al van grote betekenis.

Als het niet reëel is dat een vluchteling de bijdrage van het fonds terugbetaalt, kan het fonds besluiten het geld als gift te verstrekken.
Het Humanitair Fonds biedt vluchtelingen een oplossing als alle andere wegen zijn afgesneden.

Enkele voorbeelden waarin het fonds asielzoekers en vluchtelingen kon helpen:

  •  schonk op advies van de GGZ een zwaar getraumatiseerde vluchteling € 100 voor een sportabonnement
  • vergoedde voor een asielzoeker de noodzakelijke behandeling bij een tandarts,   € 93
  • leende een vluchteling € 205 voor een DNA-onderzoek dat nodig is in de procedure gezinshereniging
  • schonk ouders in een AZC geld voor een grafsteen voor hun verdronken kind
Het fonds kan haar werk alleen doen dankzij bijdragen van donateurs, kerken, moskeeën en bedrijven.
Draagt u vluchtelingen een warm hart toe en wilt u zelf ook vluchtelingen steunen als zij helemaal klem zitten? Dat kan als donateur van het Humanitair Fonds.
Uw bijdrage kan nét het verschil maken!
 

Help vluchtelingen via het Humanitair Fonds
Wie vluchtelingen wil helpen, kan doneren aan VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Maak uw bedrag over naar IBAN NL48 RABO 0329 4760 84 ten name van VluchtelingenWerk Noord-Nederland met de omschrijving 'donatie Humanitair Fonds'.