'Ik vind het fijn dat het een afgebakende klus is'

Ook na haar pensioen houdt Herma Evers zich nog intensief bezig met de arbeidsmarkt. Niet voor zichzelf, maar als vrijwillig klassenassistent Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). ‘Ik vind het verschrikkelijk leuk,’ vertelt ze.
placeholder

ONA is een onderdeel van de verplichte Inburgeringscursus. Naast schrijven, lezen, spreken, luisteren en het vak Kennis van de Nederlandse Maatschappij is dit het zesde onderdeel. In een speciale ONA-groep krijgen de inburgeraars les over de Nederlandse arbeidsmarkt.

‘We hebben nu een klas van negen personen, een gemotiveerde groep,’ vertelt Herma. ‘Ik vind het prettig als mensen er zo veel mogelijk voor hun toekomst zitten en niet alleen om een examen te halen. Men zit vaak heel geconcentreerd te luisteren. Er is duidelijk veel behoefte aan praktische kennis.‘

De les bestaat deels uit theorie, maar vluchtelingen gaan ook zelf aan de slag. Zo maken ze een CV en zoeken en bekijken ze vacatures. De docent is verantwoordelijk voor de inhoud van de les en Herma vult  aan vanuit haar ervaring. En wanneer de cursisten aan de slag gaan met de praktische opdrachten, is een klassenassistent broodnodig. ‘Je loopt van de een naar de ander om mee te kijken, te checken, samen na te denken over Nederlandse woorden en bijvoorbeeld iets up te loaden in het systeem,’ vertelt Herma.

‘Ik vind het fijn dat het een afgebakende klus is,’ vervolgt ze. ‘Je weet precies hoeveel tijd je er aan kwijt bent en ook dat het na drie maanden weer afloopt. Je komt aan, je helpt en je gaat weer weg. Daarna kan ik zelf kiezen of ik weer een groep begeleid of toch iets anders ga doen. Maar leerzaam en zinvol, dat is het zeker.‘