Impact van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen op de openbare orde en veiligheid

Op 13 september 2021 organiseerden VluchtelingenWerk Nederland, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en Stichting LOS een online expertmeeting over de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). De LVV bestaat inmiddels twee jaar. In 2018 is de LVV opgestart met als doel bestendige oplossingen te vinden voor afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerden. 

Om dit doel te verwezenlijken werken het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de deelnemende gemeenten en de drie ketenpartners: de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel van de Nationale Politie (AVIM) op lokaal niveau samen met betrokken ngo’s.

In aanwezigheid van de woordvoerders vreemdelingen- en asielbeleid van de vaste commissie van JenV van de Tweede Kamer en gemeenteraadsleden van verschillende politieke partijen spraken we tijdens deze expertmeeting over de betekenis van de LVV voor de bestuurlijke rust en openbare orde. In eerdere evaluaties over de LVV zijn deze onderwerpen onderbelicht gebleven. Tijdens deze bijeenkomst was ook veel aandacht voor het functioneren van de LVV-pilot op lokaal niveau. Om die reden deelde een aantal raadsleden hun ervaringen met de LVV. Beleid wordt immers in Den Haag gemaakt, maar lokaal moet het uitgevoerd worden.