Inburgering: altijd een traject op maat

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings(inclusief alfabetisering)- en staatsexamen NT2. Om iedereen optimaal voor te bereiden op het examen, bieden we altijd een traject op maat.
placeholder

Read this information in English, Arabic or Tigrinya in our brochure, or read more on our refugee-website.

Aanpak en aanbod 

Onze ambitie is door maatwerk, extra individuele begeleiding en een inspanningsverplichting van de kandidaten al onze inburgeraars in één keer te laten slagen voor hun examen. Inburgeraars kunnen bij ons terecht voor alfabetisering, inburgeringsexamen en staatsexamen I. ​

Waarom inburgeren bij VluchtelingenWerk?

  • Met een intaketoets bepalen we je leerbaarheid en je leertempo, zo heb je altijd les op het juiste niveau.
  • Bij verhuizing heb je de mogelijkheid om het traject, zonder onderbrekingen, in een andere regio te vervolgen. 
  • In de klas word je begeleid door een NT2-gecertificeerde docent én een klassenassistent.
  • Samen met een persoonlijke begeleider houd je de deadlines en planning in de gaten. 
  • Naast de lessen in de klas, oefen je thuis en in de praktijk met een vrijwillige taalcoach.
  • Je krijgt minimaal 8 uur per week klassikaal les en doet daarnaast mee aan groeps- en individuele activiteiten.
  • Er zijn geen lange onderbrekingen tijdens de zomervakantie.
  • VluchtelingenWerk heeft jarenlange ervaring met de doelgroep.