Inschrijfproces voltooien

Bedankt voor uw inschrijving. U wordt zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor het maken van een intaketoets.

Als u de gevraagde kopieën van de DUO brieven bij deze inschrijving nog niet heeft meegestuurd (brieven over toekenning DUO-lening en inburgeringstermijn), wilt u deze dan zo spoedig mogelijk nasturen?

U kunt pas starten met de lessen als de brieven in ons bezit zijn. U kunt ze opsturen naar inburgering-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl of naar: 

VluchtelingenWerk
t.a.v. Eva Gelting/Christa Drent
Stationsplein 107
2312 AJ Leiden