Juridische begeleiding bij procedures

VluchtelingenWerk helpt asielzoekers bij hun juridische procedures, zowel op het AZC als in de gemeente.
placeholder

Begeleiding in de Centrale Opvang

Asielzoekers beleven in het asielzoekerscentrum een onzekere tijd en hebben nog weinig contacten. VluchtelingenWerk is er voor hen. Op het AZC zetten we ons voor asielzoekers in met:

  • Voorlichting over de asielprocedure, daarmee zijn ze goed voorbereid op een zenuwslopende periode.
  • Vluchtverhaalanalyse, op verzoek van de asielzoeker brengen we zijn vluchtverhaal in kaart en bespreken we hoe hij het beter kan onderbouwen. Dit geeft inzicht inde (on)mogelijkheden en ondersteunt de advocaat.
  • Bijwonen van gehoren, indien gewenst zijn we er bij en bieden we extra ondersteuning bij een cruciaal gesprek.
  • Maatschappelijke en juridische begeleiding in het AZC, VluchtelingenWerk heeft een spreekuur waarin we hulp bieden bij vragen en problemen. 

Individuele juridische begeleiding

Vluchtelingen krijgen te maken met ingewikkelde juridische procedures, zoals de asielprocedure en het verlengen van vergunningen. Goede juridische begeleiding is dus ontzettend belangrijk. Fouten kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Onze juridische begeleiders ondersteunen vluchtelingen bij het verzamelen van documenten, monitoren de deadlines en ondersteunen asieladvocaten. Dit doen we op een AZC, maar het kan ook spelen bij statushouders en uitgeprocedeerden in uw gemeente.

Gezinshereniging

 Je kind of partner ver bij je vandaan. Dat zorgt voor enorm veel spanning en verdriet. Wanneer het gezin weer samen is, ontstaat meer ruimte om goed te integreren. VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen tijdens de ingewikkelde gezinsherenigingsprocedure. Deze start vaak al in het asielzoekerscentrum en dragen we over aan onze lokale collega’s als de vluchteling naar een gemeente verhuist.

Toekomstorientatie en duurzame terugkeer

Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten Nederland zelfstandig verlaten, maar vaak staan praktische en emotionele belemmeringen terugkeer naar het land van herkomst in de weg. Ze komen terecht in een schaduwmaatschappij. VluchtelingenWerk helpt hen de blik weer op de toekomst te richten. Samen met de uitgeprocedeerde asielzoeker en onafhankelijke partnerorganisaties in het land van herkomst kunnen we werken aan een waardige, vrijwillige, duurzame terugkeer.