Maak kennis met talenten

Vluchtelingen willen zelf ook graag zo snel mogelijk meedoen. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Toetreden tot de arbeidsmarkt betekent drempels overwinnen: de taal leren, inburgeringsexamen halen, leren een nieuw netwerk op te bouwen, een baan zoeken. En bekend raken met de Nederlandse (werk)cultuur. VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen hierbij.
placeholder

Werkgevers zijn vaak nog onbekend met vluchtelingen. En onbekend maakt onbemind. Vluchtelingen die hier komen nemen hun talenten en werkervaring mee. VluchtelingenWerk ziet daarom veel mogelijkheden. Werkgevers kunnen vluchtelingen de kans bieden om hun talenten te benutten.
Dit is wat werkgevers onder andere doen:

  • aanbieden van stages of werkervaringsplekken;
  • verzorgen van een kennismaking op de werkvloer (snuffeldag);
  • werknemers koppelen aan vluchtelingen als mentor;
  • vluchtelingen werven voor vacatures

Wilt u ook bijdragen of kennis maken met talenten, neem dan een kijkje bij ‘Samenwerkingen met bedrijven’ of neemt contact op met stapnaarwerk@vluchtelingenwerk.nl

Werkhelpdesk

Bent u werkgever en heeft u vragen over het aannemen van statushouders of het aanbieden van een stage of werkervaringsplek? Neem dan contact op met de Werkhelpdesk van VluchtelingenWerk via stapnaarwerk@vluchtelingenwerk.
De Werkhelpdesk werkt met arbeidscoaches (vrijwilligers) die vluchtelingen en andere nieuwkomers begeleiden op de Nederlandse arbeidsmarkt. De arbeidscoaches van de Werkhelpdesk kunnen ondersteuning bieden tijdens het aanname- en onboardingsproces binnen uw bedrijf.