Meer over ons werk in Alkmaar

Vluchtelinge en asielzoekers die in de gemeente Alkmaar worden opgevangen of komen wonen, worden op weg geholpen door VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. Lees meer over onze werkzaamheden en locaties: 
placeholder

AZC Alkmaar Robonsbosweg

Het asielzoekerscentrum aan de Robonbossweg in Alkmaar is sinds mei 2016 in gebruik. Het complex biedt capaciteit aan 590 bewoners. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor het asielzoekerscentrum, maar ook VluchtelingenWerk heeft een kantoor op het terrein. Onze vrijwilligers ter plaatse bieden de bewoners onder andere juridische ondersteuning bij de asielprocedure, het opstarten van de gezinsherenigingsprocedure.

Gemeentekantoor Kwakelkade

Vluchtelingen die vanaf een asielzoekerscentrum verhuizen naar de gemeente Alkmaar, worden begeleidt vanuit ons kantoor aan de Kwakelkade in Alkmaar. Onze vrijwilligers bieden maatschappelijke begeleiding en juridische ondersteuning. Deze ondersteuning is erop gericht om vluchtelingen zo snel mogelijk hun plek te laten vinden binnen de gemeente, zodat zij snel kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving. Zij kunnen zonder afspraak terecht tijdens onze spreekuren. 

Centrale standplaats voor HUL BACH gemeenten

Vanuit onze locatie aan de Kwakelkade worden ook vluchtelingen begeleidt die woonachtig zijn in de gemeenten Graft-De Rijp, Bergen, Heiloo, Schermer, Heerhugowaard en Langedijk. Vanaf 2018 kunnen ook vluchtelingen uit de gemeente Castricum en Uitgeest bij ons terecht. 

Huisbezoeken in alle gemeenten 

De begeleiding van vluchtelingen die in de bovenstaande gemeenten komen wonen, wordt gecoördineert vanuit ons kantoor in Alkmaar, maar onze vrijwilligers gaan bij vluchtelingen in alle gemeenten op huisbezoek. 

Tijdelijk jurdisch spreekuur 

In verband met de wachttijden rondom onder andere gezinshereniging, is er tijdelijk juridisch spreekuur voor de HUL BACH- gemeenten. Onze vrijwilligers ter plaatse helpen vluchtelingen onder andere met het aanvragen van de gezinshereniging, het verzamelen van de documenten en het contact met de IND. 

Uniek in HUL BACH: reïntegratiegesprek 

In de gemeenten Heiloo, Uitgeest, Langedijk, Bergen, Alkmaar, Castricum en Heerhugowaard is sinds november 2017 een uniek project gestart. Vluchtelingen die in deze gemeenten komen wonen, krijgen na zes maanden een traject aangeboden bij een reïntegratiebureau. Samen met VluchtelingenWerk en het reïntegratiebrueau onderzoekt de vluchteling hoe hij de Nederlandse arbeidsmarkt kan betreden. 

Partners 

VluchtelingenWerk wil dat vluchtelingen zich zo snel mogelijk thuis voelen in hun nieuwe gemeente, en actief kunnen meedoen met de samenleving. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom werken we samen met verschillende lokale partners, waaronder: 

  • Taalinstituut De Wester
  • JAR Opleidingen 
  • De Vrijwilligers Centrale Alkmaar 
  • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
  • Arbeidsmiddelingsbureau FITH
  • Loopbaanspecialist THOBS
  • Jobcoach-organisatie De Werkmeester
  • Wijkcentra
  • Bibliotheken