Persbericht, 9 juni 2023

Europese migratiedeal: stap in de goede richting of te vroeg om te juichen?

Na jaren van verdeeldheid hebben de 27 EU-lidstaten eindelijk een nieuw migratieakkoord bereikt. Dat er eindelijk eensgezindheid is over de noodzaak om zuidelijke lidstaten zoals Griekenland en Italië beter te steunen vindt VluchtelingenWerk Nederland een goede ontwikkeling. Maar of dit in de praktijk ook daadwerkelijk zal leiden tot een eerlijkere verdeling in Europa is nog zeer de vraag. Het langdurig opsluiten van gezinnen met kinderen aan de grens vinden wij onacceptabel.
placeholder

Belangrijke stap

Na jaren van moeizame onderhandelingen hebben de Europese ministers van Asiel en Migratie een belangrijke stap gezet richting een gedeelde aanpak. Dat was hard nodig, want het gebrek aan Europese samenwerking leidde tot schrijnende situaties in grenslanden en een 'afschuifpolitiek' waar vluchtelingen in alle hoeken van Europa de gevolgen van ondervonden. Helaas is het nog zeer de vraag hoe dit akkoord in de praktijk zal uitpakken voor zowel vluchtelingen als landen aan de EU-buitengrenzen.

De handhaving van de Dublinregeling, waarbij het eerste land van aankomst verantwoordelijk is voor de asielprocedure, roept twijfels op over de eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheid. Er komt weliswaar een verdeelsleutel voor het overnemen van asielzoekers door andere lidstaten, maar landen kunnen die 'solidariteit' met geld en personeel afkopen. Of landen straks daadwerkelijk solidair zijn en genoeg asielzoekers overnemen van overbelaste landen is daarom zeer de vraag. Dit kan er toe leiden dat zuidelijke lidstaten juist nog meer overbelast raken. En een nog afschrikwekkender beleid gaan voeren met illegale pushbacks en inhumane opvangkampen.

Detentie kinderen onacceptabel

Een ander groot punt van zorg is de detentie van gezinnen met kinderen aan de grens. Samen met andere Europese mensenrechtenorganisaties dringt VluchtelingenWerk er op aan om de rechten van deze kinderen altijd te beschermen.Hoe het akkoord in de praktijk ook uitpakt, de uitwerking zal nog veel tijd kosten. De urgentie van het vinden van nieuwe opvangplekken in Nederland is dus niet verdwenen. Dit nieuwe akkoord is geen alternatief voor het repareren van ons vastgelopen asielsysteem.

Hoe het nieuwe Europese migratiebeleid eruit komt te zien staat nog niet vast. Binnenkort buigt het Europees Parlement zich over het akkoord en kan er nog veel veranderen. We roepen Nederlandse leden van het Europees Parlement op niet akkoord te gaan met het opsluiten van kinderen en het 'solidariteitsmechanisme' minder vrijblijvend te maken. Samen met andere Europese mensenrechtenorganisaties blijven we de ontwikkelingen rondom het akkoord kritisch volgen.