Minderjarigen

 • Child Rights Information Network
  Zeer uitgebreide internationale website die gewijd is aan informatie over het Kinderrechtenverdrag. Met een overzicht van kinderrechtenorganisaties per land.
 • Defence for children Nederland
  Deze internationale kinderrechtenorganisatie waarvan het hoofdkantoor in Genève is gevestigd, bevordert de rechten van het kind door informatie te verstrekken, schendingen te onderzoeken en aan de kaak te stellen en actie te voeren. Met informatie over o.m. vluchtelingkinderen, ama's, kinderen in vreemdelingenbewaring en meisjesbesnijdenis.
 • iLegaalkind.nl
  Website van Defence for Children Nederland met een overzicht van de rechten van 'illegale' kinderen en de belangrijkste wetsartikelen en ontwikkelingen op dit gebied.
 • Kind in AZC
  Kind in azc is een gezamenlijk initiatief van Stichting Kinderpostzegels Nederland, Unicef en het COA. Doel van Kind in azc is het in beeld brengen en verbeteren van de situatie van kinderen in asielzoekerscentra, in lijn met het Kinderrechtenverdrag. Op de site vindt u het onderzoeksrapport Kind in het centrum, filmpjes met interviews met kinderen, blogs, foto's, tekeningen en meer.
 • Meisjesbesnijdenis
  Site van het Focalpoint meisjesbesnijdenis dat bij Pharos zetelt. Met informatie over de redenen achter besnijdenis, welke risicogroepen er zijn, welke medische complicaties er kunnen optreden, hoe de wetgeving in Nederland is en wat de relatie met de asielprocedure. De site is gericht op mensen die in de zorg, het welzijnswerk, het onderwijs of de justitiële sector werkzaam zijn.
 • Nationale Stichting ter Bevordering van de Vrolijkheid
  De vrolijkheid organiseert samen met de bewoners op de AZC’s creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren met een vluchtelingachtergrond. Op de site is informatie te vinden over de stichting, de projecten, de activiteiten en de nieuwsbrief.
 • Separated Children in Europe Programme
  Het Separated Children in Europe Programme is opgezet om de situatie van alleenstaande minderjarigen te verbeteren. Op de website zijn Good Practices van diverse landen te vinden, deels downloadable publicaties en links naar verschillende verdragen.
 • Stichting Nidos
  Website van Nidos, de instelling die de voogdij verzorgt voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen en asielzoekers. Op de website is informatie te vinden over de rol die Nidos daarin speelt. Daarnaast informatie over terugkeer, opvang, zorg, onderwijs en werk.