Verdragen

 • Bayefsky United Nations Human Rights Treaties:
  Website over VN-Verdragen over mensenrechten en de daaraan verbonden comités. Ze zijn per land, categorie of thema onderverdeeld. Alle teksten zijn in het Engels.
 • Lesgislation online
  Site van The Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), die zich bezighoudt met verkiezingen, mensenrechten en democratie. Op de site staan vertalingen van nationale wetgeving van de verschillende EU-lidstaten en bevat bijvoorbeeld een Engelse vertaling van de Nederlandse Vreemdelingenwet.
 • Studie in Informatiecentrum Mensenrechten (SIM):
  Hier vind je onder andere de belangrijkste verdragen op het gebied van mensenrechten te vinden in het Nederlands. Daarnaast is er een overzicht van de ratificaties per verdrag en land en de verdragsteksten in het Engels.
 • UN Commissioner for Human Rights:
  Hier zijn stukken van de verschillende VN-Mensenrechtencommissies te vinden. Alle teksten zijn in het Engels.
 • Verdragenbank:
  Verdragenbank op de site overheid.nl. Behalve de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn hier acht verdragen te vinden, inclusief protocollen, waarbij Nederland partij is of van plan is in de toekomst partij te worden.