Omgaan met geld in Nederland

Budget Management is niet in elke cultuur een vaardigheid die vereist of gebruikelijk is. Het is dan ook belangrijk om vluchtelingen goed te onderrichten over budgetmanagement en te informeren hoe om te gaan met geldzaken in Nederland. Om een zo goed mogelijke financiële positie te bereiken en te behouden is het belangrijk om dit zo snel mogelijk na vestiging in Rotterdam in te zetten.
placeholder

Omgaan met geld in Nederland: van schulden naar kansen

Stichting van Schulden naar Kansen heeft – in samenspraak met de Hogeschool van Amsterdam – een actieprogramma ontwikkeld met de titel “Van schulden naar kansen”. Met dit programma wil de stichting een bijdrage leveren aan het terugdringen van armoede als gevolg van probleemschulden.

Financieel zelfredzaam

Voor de periode van 2015-2020 heeft de stichting de ambitie geformuleerd om in vijf steden in Nederland het aantal huishoudens dat in armoede leeft door probleemschulden met 15% af te laten nemen. Het gaat dan om 11.625 huishoudens die in deze periode ondersteund worden om financieel zelfredzamer te worden. Het programma richt zich op vijf steden: Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Zwolle en Helmond. In iedere stad zijn de drie wijken met de meeste minima huishoudens geselecteerd. Voor Rotterdam zijn dit de deelgebieden Feijenoord, Charlois en Delfshaven.

Budgettrainingen

VluchtelingenWerk in Rotterdam krijgt van het fonds financiën om in deze drie deelgebieden budgettrainingen te organiseren voor 45 statushouders. In deze drie gebieden organiseren wij de trainingen ' Omgaan met geld in Nederland', deze trainingen zijn volgens de Euro-Wijzer methodiek.  

Samenwerking

In samenwerking met Stichting van Schulden naar Kansen krijgen de cursisten in dit project kennis van verschillende strategieën om met geld om te gaan, schulden te voorkomen, financiële risico’s in te schatten, gebruik van toeslagen te maken etc. Door VluchtelingenWerk getrainde vrijwilligers beleiden de workshops. Daarnaast is individuele ondersteuning mogelijk als vervolg om voor financiële zelfredzaamheid te zorgen.