Onderzoek naar ondernemerschap onder statushouders

Menig vluchteling was ondernemer in het land van herkomst en zou dat hier willen voortzetten. Slechts een klein deel slaagt daar in. Want de route naar een eigen bedrijf is, in het bijzonder voor vluchtelingen, zeker niet zonder obstakels. Dit blijkt uit het ‘Onderzoek naar ondernemerschap onder statushouders’ (16 april 2018) van Lysias Consulting Group.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland en gefinancierd door ING Nederland Fonds. Het onderzoek concludeert ook dat er nog te weinig gebeurt om deze obstakels weg te nemen.