MindFit: focus op mentale gezondheid

Integreren en actief bijdragen aan de samenleving lukt het beste als je mentaal gezond bent. Vluchtelingen lopen door alles wat zij hebben meegemaakt een verhoogd risico op psychische problemen die hun participatie kunnen belemmeren. Ook het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland kan stress en onzekerheid met zich mee brengen. Met onze training MindFit bieden wij vluchtelingen die hiermee te maken krijgen handvatten om hun problemen op eigen kracht te boven te komen, zodat zij de regie over hun leven weer in handen kunnen nemen.
placeholder

Waarom is de MindFit-training zo belangrijk?

Vluchtelingen hebben vaak ontzettend veel meegemaakt. Veel van hen kampen met slaap- en concentratieproblemen, stress, somberheid en zelfs trauma’s als gevolg van hun ervaringen uit het verleden en heden. Door eenzaamheid, taal- en cultuurverschillen en het ontbreken aan kennis over de gezondheidszorg in Nederland, kan het voor hen extra lastig zijn deze klachten aan te pakken. Ons programma MindFit helpt hen op weg om deze klachten te herkennen, erkennen én ermee aan de slag te gaan.

Wat is het doel van MindFit?

De MindFit-training is gericht op preventie van psychische klachten en psychosociale problemen bij vluchtelingen. Belangrijk onderdeel daarvan is het vergroten van de zelfredzaamheid van deze groep, door zelfinzicht en empowerment te bevorderen. Bijkomende effecten zijn eventuele vroegtijdige signaleringen van klachten, tijdige doorverwijzingen naar specialistische hulp en het verlagen van drempels naar zorgverleners.

Hoe ziet de training eruit?

De training bestaat uit zes wekelijkse sessies met theorieles, ervaringsoefeningen, contact met deskundigen en interactie tussen de deelnemers. De groepen bestaan uit 8 tot maximaal 15 statushouders. Er wordt onder andere ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • De (geestelijke) gezondheidszorg in Nederland: bij wie en hoe kun je er terecht?
  • Ontworteling en de gevolgen
  • Depressie en stressklachten
  • Trauma- en rouwverwerking
  • Opvoeden tussen culturen
  • Relatieproblemen en scheidingen
  • Het stimuleren van actief gedrag
  • Een nieuwe identiteit en toekomstbeeld

De trainingen worden altijd gegeven in de eigen taal en binnen de eigen culturele groep. De tolk fungeert hierbij als sleutelpersoon en ervaringsdeskundige.

Is MindFit iets voor mijn gemeente?

Wij voeren MindFit uit in opdracht van verschillende gemeenten. We zien dat veel vluchtelingen graag zo snel mogelijk aan de slag willen, en willen bouwen aan een veilige toekomst in hun nieuwe woonplaats. Geestelijk en emotioneel welzijn bevordert en versnelt dit proces. MindFit kan kwetsbare vluchtelingen begeleiden bij het vinden van de juiste hulp, zodat ook zij snel hun plek kunnen vinden in uw gemeente. Dat is niet alleen voor de vluchteling van belang, maar voor alle bewoners van een gemeente. Want in een goede gemeente doet iedereen mee.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over MindFit? Stuur dan een mail aan mindfit@vluchtelingenwerk.nl