Arbeidsparticipatie

De impact van (arbeidsmarkt)participatie is groot. Werk is belangrijk voor de integratie van vluchtelingen. Met werk kunnen zij in hun eigen onderhoud voorzien en deelnemen en bijdragen aan de samenleving. VluchtelingenWerk Nederland wil dat vluchtelingen zo snel mogelijk volwaardig deel kunnen nemen aan het arbeidsproces in Nederland. Daarbij staan hun talenten en ambities centraal. Lees hieronder hoe wij samen met gemeenten en werkgevers willen inzetten op de arbeidsparticipatie van statushouders.

placeholder

Regie in eigen hand

Het is belangrijk dat vluchtelingen zo snel mogelijk eigen keuzes kunnen maken. Daarvoor biedt VluchtelingenWerk hen de juiste informatie. Voor een effectieve begeleiding is de vertrouwensband tussen begeleider en vluchteling van groot belang. Het geloof dat de ander je belangen kent én in staat is daar rekening mee te houden. Door onze onafhankelijke positie, ons werk in de asielprocedure en de inzet van vrijwilligers (waaronder oud-vluchtelingen) is die band sterk.

placeholder

Maatwerk, liefst individueel

Geen vluchteling is hetzelfde. Daarom bieden wij onze groepstrainingen aan in verschillende talen en voor diverse aantallen deelnemers. Daarnaast bieden wij individuele coaching. Persoonlijke begeleiding maakt een groepstraining of iemands start met werk succesvoller. 

Waar wij mee kunnen helpen

Groepstrainingen

Deelnemers aan onze groepstrainingen ondernemen concrete stappen richting werk. De inzichten uit de training en het ontwikkelde trajectplan vormen de leidraad. Resultaat: statushouders die beter zijn voorbereid op het vinden van werk, en het solliciteren naar werk. Lees meer over onze Groepstrainingen arbeidsparticipatie >

Individuele coaching

Hoe kom je van uitkering naar (vrijwilligers)werk? Of, hoe zorg je dat een baantje duurzaam werk wordt? VluchtelingenWerk begeleidt deelnemers individueel op een van deze onderwerpen. Alle aandacht gaat uit naar concrete stappen zetten naar (betaald)werk en/of het behouden van een werkplek. Lees meer over de mogelijkheden voor individuele begeleiding >

Leerwerktrajecten

Samen met brancheorganisaties en grote werkgevers is een leerwerktraject ontwikkeld. Een traject speciaal voor niet-gediplomeerde vluchtelingen met een laag taalniveau. Lees meer over de mogelijkheden voor leerwerktrajecten >

Voor draagvlak en werkgevers

Een ontmoeting met een vluchteling organiseren, een platform dat werkgevers en werknemers met een vluchtelingachtergrond matcht of een training of tool voor op de werkvloer. Lees meer over de mogelijkheden voor draagvlak en werkgevers >

placeholder

Meerwaarde VluchtelingenWerk

De meerwaarde van VluchtelingenWerk is onze landelijke kennis en expertise, onze interne leerlijn en ons uitgebreide netwerk van medewerkers en vrijwilligers. Zij kennen de achtergrond en situatie van de vluchteling, een deel van hen is zelf vluchteling geweest, en zij hebben een lokaal netwerk met werkgevers.

Voormalige vluchtelingen kunnen (als tolk of met praktische kennis en ervaringen) statushouders ondersteunen bij het wegwijs worden in Nederland en op de arbeidsmarkt, omdat zij een vergelijkbaar proces doorliepen

Kennisplatform inclusief samenleven

Werkzame ingrediënten van ons aanbod

Het aanbod van arbeidsparticipatie van VluchtelingenWerk bevat daarnaast ingrediënten die in tal van onderzoeken als werkzaam worden gezien:

  • Matching aan passende werkplek door middel van RefugeeWork.nl
  • Begeleiding bij en informeren vooraf over wijze van werk vinden en solliciteren in Nederland
  • Begeleiding van werkgever en werknemer, aandacht voor ontworteldheid die vluchtelingen ervaren en cultuurverschillen vooraf en ook tijdens de praktijkplek/werk
  • Aandacht voor de impact van werk op andere leefgebieden
  • Matching aan startbanen, bijvoorbeeld bij de begeleiding van Oekraïense vluchtelingen
  • Ruimte om in een baan te groeien, bijvoorbeeld door een leerwerktraject in samenwerking met branches en werkgevers
  • Aandacht voor (vak)taal
  • Nazorg bij de werkgever

Meer weten?

Benieuwd hoe uw gemeente arbeidsparticipatie in kan zetten? Stuur ons een berichtje via D&O-arbeidsparticipatie@vluchtelingenwerk.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.