De participatieverklaring

Vluchtelingen en andere nieuwkomers zijn verplicht een participatieverklaring te ondertekenen. Dit heeft alleen waarde als mensen écht begrijpen waar zij voor tekenen. VluchtelingenWerk ontwikkelde daarom een participatieverklaringstraject waarbij wordt ingegaan op de inhoud van de verklaring. Gemeenten maken gebruik van ons traject om de impact van de verklaring te vergroten.
placeholder

Wat is de participatieverklaring?

Iedereen die moet inburgeren (dus ook vluchtelingen) moeten óók de participatieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaren zij de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving te kennen en de respecteren. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat alle inburgeringsplichtigen de verklaring ondertekenen.

Waarom is een voorbereidend traject zo belangrijk?

In de participatieverklaringen worden begrippen genoemd als vrijheid, gelijkheid, solidariteit en democratie. Veel vluchtelingen komen uit landen waar hier amper of zelfs helemaal geen sprake van is. Ongestraft je mening geven, een zorg- en belastingstelsel, sociale voorzieningen voor iedereen: het klinkt misschien vanzelfsprekend maar sommige vluchtelingen krijgen hier in Nederland pas voor het eerst mee te maken. Het is dan ook essentieel om, voor het tekenen van de verklaring, stil te staan bij de achtergrond en betekenis van de begrippen die erin worden genoemd.

Hoe ziet het participatieverklaringstraject eruit?

Ons meerdaagse participatieverklaringstraject is gericht op dialoog en eigen ervaring. Ook wordt aandacht besteed aan de manier waarop de kernwaarden doorwerken in het persoonlijke leven van de deelnemer. De workshop(s) bestaan onder meer uit de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie van eigen ideeën, kennis en vragen rondom kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Wat zijn de verschillen tussen deze waarden hier, en in het land van herkomst?
  • Kennisoverdracht over o.a. de Nederlandse grondwet en het politieke stelsel. Ook laten we deelnemers kennismaken met organisaties die vormgeven aan de Nederlandse kernwaarden zoals Bureau Discriminatiezaken, GGD, Veilig Thuis, Juridisch loket, de vrijwilligerscentrale en de ombudsman.
  • Opdrachten: deelnemers gaan zelf aan de slag met de onderwerpen.

Feestelijke afsluiting

Ons traject wordt afgesloten met het tekenen van de participatieverklaring. We zien dat dit voor veel van de vluchtelingen een belangrijk moment is. Bij voorkeur wordt hier daarom een feestelijk tintje aan gegeven en is een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig bij de uitreiking.

Altijd maatwerk

VluchtelingenWerk voert het participatietraject uit in opdracht van de gemeente. In sommige gemeenten wil men bepaalde zaken meer benadrukken. In andere gemeenten worden onderdelen van de workshops door een wethouder en soms zelfs burgemeester gegeven. Daarom is ons traject altijd maatwerk. Wij denken graag mee over de mogelijkheden.

Meer weten?

Benieuwd hoe uw gemeente een participatieverklaringstraject kan aanbieden? Neem dan vooral contact op met de teamleider in uw (nabijgelegen) gemeente.