Wet Inburgering 2013

Vluchtelingen en migranten die een verblijfsvergunning hebben van een datum tussen 31 december 2012 en 1 januari 2022 zijn vrij om zelf een school te kiezen waar zij willen inburgeren. Zij kunnen voor een persoonlijk advies terecht bij de gemeente of de maatschappelijke begeleiders van een lokale organisatie, zoals VluchtelingenWerk. Op basis van de doelen, capaciteiten en competenties van een vluchteling wordt gekeken welke school het beste bij hem past.
placeholder

Examen

Vluchtelingen zijn zelf verantwoordelijk voor het afronden van hun inburgeringstraject. Om te bewijzen dat zij de taal voldoende beheersen en weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit, leggen nieuwkomers een verplicht inburgerings- of staatsexamen af. Het inburgeringsexamen (A2 of hoger) bestaat uit zes onderdelen:

  • schrijfvaardigheid
  • leesvaardigheid
  • spreekvaardigheid
  • luistervaardigheid
  • kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM)
  • oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
  • participatieverklaringstraject (PVT).

Als de nieuwkomer voor alle onderdelen slaagt binnen de gestelde termijn ontvangt hij een inburgeringsdiploma.

‘Ik maak in mijn les gebruik van de actualiteit door naar het nieuws in makkelijke taal te kijken. Dit levert interessante en levendige discussies op.’

Margriet Bos, NT2-docent in Winsum

Geld lenen voor cursus en examens

Vluchtelingen die onder de Wet Inburgering 2013 vallen, kunnen geld lenen voor de cursus en de examens. Het maakt daarbij niet uit hoeveel ze verdienen. Zij hoeven de lening niet terug te betalen als ze binnen drie jaar inburgeren. Dat geldt ook voor hun partner, ouders of kinderen. Slagen ze niet op tijd voor hun inburgeringsexamen, dan krijgen ze een boete en moeten ze de lening terugbetalen.

Inburgering bij VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk biedt op een verschillende locaties inburgeringscursussen aan op de Z-route en/of de B1-route. Het lesprogramma is speciaal op vluchtelingen afgestemd en voor elke cursist is er een traject op maat. De klassikale lessen worden gegeven door NT2-docenten, ondersteund door vrijwillige klassenassistenten. VluchtelingenWerk bezit het vereiste keurmerk Blik op Werk en voldoet aan de eisen van de inburgeringswet.

Ons aanbod