Ontmoeting in de klas

'Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed.'
placeholder

Bij het voorlichtingsproject Bekend maakt Bemind (BmB) staat ontmoeting centraal. Tijdens de gastles in een klas of een presentatie bij een bijeenkomst zal onder andere een voormalig vluchteling zélf zijn of haar persoonlijke vluchtverhaal vertellen en gaat de dialoog aan met het publiek.

De ontmoeting heeft als doel:

  • het begrip voor de vluchtelingenthematiek te bevorderen;
  • ​vooroordelen weg te nemen.

De voormalig vluchteling komt samen met een vrijwilliger die vertelt waarom mensen vluchten en hoe VluchtelingenWerk asielzoekers en statushouders begeleidt. De vrijwilliger start de voorlichting met een interactieve quiz, gevolgd door een informatieve presentatie en aansluitend vertelt de voormalig vluchteling zijn vluchtverhaal. 

Lees meer in de folder.

Folder BmB Bekend maakt BemindOpen de folder door op de afbeelding hiernaast te klikken.
Voor nadere informatie en aanvragen van een voorlichting: stuur een mail naar bmb-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl

Waarom moest Armen vluchten?

Luister naar zijn verhaal in de video.
Lees onder de video verder.

Doe-, kijk en luistertips lezen?

Wij beschikken we over een veelheid aan ondersteunende materialen zoals lespakketten, toolkits en kijk- en doetips als interessante documentaires, exposities en voorstellingen.

Bekend maakt Bemind wordt onder andere gefinancierd door de Adessium Foundation en onze donateurs.