Oorlog toen en nu: Emmy en Wahhab in gesprek

Emmy (83) en Wahhab (25) waren beiden kind toen de oorlog uitbrak in hun land en zij gevaar liepen om wie zij zijn: de Joodse Emmy tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Wahhab als Yezidi acht jaar geleden in Irak. In deze film praten Wahhab en Emmy over oorlog, vluchten en vrijheid en geven handvatten om het gesprek hierover in de klas aan te gaan.

Emmy en Wahhab in gesprek

Onderwijsmateriaal

Het gesprek van Emmy en Wahab is los te bekijken, maar ook ontwikkeld als onderwijsmateriaal voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, havo/vwo en mbo. Het lespakket is interactief en kan naar eigen inzicht worden aangepast met extra uitleg en (discussie)vragen in de klas. Voor de bovenbouw van het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs, vertellen Trijneke en Sara hun verhaal.

Dit materiaal is ontwikkeld met steun van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Ander materiaal voor in de klas

VluchtelingenWerk heeft meer lespakketten beschikbaar voor het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en het mbo.
Daarnaast is het mogelijk een vluchteling uit te nodigen in de klas. Je kunt ook met je klas een actie opzetten voor vluchtelingen.