Vacature, 6 juli 2020

Juridische begeleiding in de eerste weken

Altijd al wat willen betekenen voor mensen die gevlucht zijn? Heb je belangstelling om in onzekere tijden juist deze mensen te kunnen ondersteunen? Mogelijk is deze vacature voor jou! Wij zijn een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie en begeleiden asielzoekers in de twee centra in Wageningen (Keijenbergseweg en Bosrandweg). Wat ga je doen:
Voorlichting

Op de twee centra in Wageningen geven we voorlichting over de asielprocedure aan asielzoekers die op dat centrum verblijven. We wijzen ze op het belang van documenten en leggen uit wat voor vragen ze kunnen verwachten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook leggen we uit wat de rol is van alle verschillende ketenpartners (zoals de advocatuur en COA) waar mensen mee te maken hebben. Dat is vaak al een hele zoektocht voor hen! Misschien vraag je je af hoe we met al die mensen uit verschillende achtergronden kunnen communiceren? We doen dit met behulp van telefonische tolken.

Vluchtverhaal analyse

Naast de voorlichting bieden we ook de mogelijkheid voor een diepgaander gesprek over de reden van vertrek uit het land van herkomst. Dit doen we als  voorbereiding op het eerste gesprek met hun advocaat. We noemen zo’n gesprek een Vluchtverhaal analyse (VVA).  Veel mensen maken hier gebruik van. Het is vaak een eerste keer dat ze hun verhaal vertellen. Als vrijwilliger wordt je getraind om deze gesprekken te voeren en belangrijke signalen door te geven aan de advocaat in overleg met de teamleider. Dit uiteraard alleen met toestemming van cliënten zelf.

Functie eisen

Je hoeft geen juridische achtergrond te hebben. Wel is het belangrijk dat je goed Nederlands spreekt, dat je over goede communicatieve en sociale vaardigheden beschikt en een hbo werk- en denkniveau. Een betrokken en nuchtere houding is belangrijk. In eerste instantie loop je een periode mee met ervaren vrijwilligers en volg je verschillende trainingen om belangrijke kennis en vaardigheden op te doen die voor dit werk nodig zijn.

Wat krijg je ervoor terug?

VluchtelingenWerk Oost Nederland biedt professionele begeleiding, een inwerkprogramma, een scholingsaanbod, een onkostenvergoeding en een interessante werkplek met verhalen die je niet snel zult vergeten.

Corona

Om veilig te kunnen werken hebben we maatregelen getroffen op kantoor. Er vinden alleen een op een gesprekken plaats en er zijn coronaschermen in alle gespreksruimtes. Ook voldoende desinfectie materiaal.

Wat maakt het de moeite waard?

Je komt op voor de rechten van vluchtelingen. Je helpt ze bij het een goede voorbereiding van hun toelatingsprocedure in Nederland, een cruciaal moment voor velen.

Interesse?

Neem dan contact op de de teamleiders (Reza Soby, Henneleen Koppe of Aukje Adema): tel 0317-410190 of mail naar pol@vwon.nl o.v.v. vrijwilliger POL.