De Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV)

De Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV) heeft tot doel om asieladvocaten te ondersteunen in hun werk. De WRV is in1985 voortgekomen uit een overleg tussen een kleine groep rechtshulpverleners en wetenschappers. Inmiddels telt de WRV rond de 350 leden. Het secretariaat van de WRV is gevestigd op de Amsterdamse hoofdlocatie van VluchtelingenWerk Nederland.

Waarom lid worden van de WRV van VluchtelingenWerk?

Het lidmaatschap van de WRV is één van de vereisten die de Raad voor Rechtsbijstand stelt voor het verkrijgen van een toevoeging om in asielzaken te kunnen optreden. Daarnaast biedt het lidmaatschap van de WRV het volgende:

  • toegang tot de digitale kennisdatabank VluchtWeb: hierop kunt u belangrijke, actuele (juridische) informatie vinden.
  • toegang tot de telefonische Helpdesk bij vragen over een zaak. Het gaat hierbij om informatie over herkomstlanden, jurisprudentie en (Europese) wet- en regelgeving (ook op reguliere terreinen als gezinsherening en inburgering).
  • toegang (tegen bijbetaling) tot de halfjaarlijkse WRV-bijeenkomsten.
  • de uitgave Asiel&Migrantenrecht (A&MR).
  • korting op de uitgave Jurisprudentie Vreemdelingenrecht.
  • WRV-leden maken automatisch deel uit van het European Legal Network on Asylum (ELENA-netwerk).