Standpunt | Naturalisatie

VluchtelingenWerk vindt dat alle vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, vervolgens ook moeten kunnen naturaliseren. Voor de naturalisatie moeten geen hoge drempels worden opgetrokken.
placeholder

Wat is de situatie?

Voor iemand die een asielvergunning of een andere vergunning krijgt op grond waarvan hij of zij permanent in Nederland mag blijven is het van groot belang dat hij of zij ook Nederlander kan worden. Als hier je toekomst ligt wil je ook volledig in de maatschappij kunnen participeren. Zonder Nederlanderschap is het moeilijker om aan werk te komen, mag je niet stemmen bij de landelijke verkiezingen, mag je bepaalde beroepen niet uitoefenen en is reizen en langer verblijven in het buitenland erg moeilijk of zelfs niet mogelijk.

Steeds meer drempels

Voor vluchtelingen geldt dat in het Vluchtelingenverdrag en in het Europees Nationaliteitsverdrag staat dat vluchtelingen soepel moeten kunnen naturaliseren. Zij krijgen immers geen bescherming meer van hun land van herkomst. De overheid werpt echter steeds meer drempels op om te kunnen naturaliseren. Naturalisatie is erg duur, de inburgeringseisen dreigen steeds hoger te worden en asielzoekers die geen asielvergunning hebben moeten een geboorteakte en een geldig paspoort overleggen wat voor hen vaak onmogelijk is. Dit geldt ook voor gezinsleden van vluchtelingen die geen asielvergunning hebben gekregen maar wel in Nederland mogen blijven.

Wat vindt VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk vindt dat het voor alle vluchtelingen die in Nederland mogen blijven mogelijk moet zijn om te naturaliseren. Hiervoor moeten geen hoge leges gelden en het inburgeringsvereiste moet niet verder worden aangescherpt. Ook vindt VluchtelingenWerk dat er voldoende mogelijkheden voor vrijstelling en ontheffing moeten zijn. Daarbij moeten asielzoekers die op grond van een andere vergunning in Nederland mogen blijven en gezinsleden van vluchtelingen ook kunnen naturaliseren. Ook aan hen moeten geen onmogelijke documenteisen worden gesteld.