Standpunt | Opvang

De asielprocedure is een slopende, eenzame periode voor asielzoekers die vaak ook al uit moeilijke, traumatiserende omstandigheden komen. Daarom moet er voldoende privacy zijn en moeten verhuizingen tot het minimum worden beperkt. Ook vindt VluchtelingenWerk dat er aandacht moet zijn voor kwetsbare groepen, voldoende afleiding en mogelijkheden om te ontwikkelen en participeren.
placeholder

Wat is de situatie?

Asielzoekers komen vaak uit moeilijke, traumatiserende omstandigheden. Het is belangrijk dat de opvang in Nederland veilig is en voldoende privacy biedt. Asielzoekers moeten op een goede manier de asielprocedure kunnen doorlopen en de mogelijkheid hebben om hun kennis en kunde op peil te houden. Zeker bij hoge wachttijden voor de start van de asielprocedure is dat van groot belang. Dat is belangrijk voor de integratie in Nederland en voor een eventuele terugkeer naar het land van herkomst.

Veel verhuizingen en volle centra

Door de voortdurende krimp en groei van de opvang moeten asielzoekers nu vaak verhuizen van het ene centrum naar het andere. Dat is met name voor asielzoekerskinderen heel slecht. Bovendien zit de opvang op deze manier constant vrijwel aan zijn maximale capaciteit en is er geen ruimte om kleine schommelingen in het aantal aankomsten van asielzoekers aan te kunnen.

placeholder

Wat vindt VluchtelingenWerk?

Activiteiten en privacy 

VluchtelingenWerk pleit ervoor dat asielzoekers in de opvangcentra snel toegang krijgen tot Nederlandse taalles en de mogelijkheid om vrijwilligerswerk, stages, werk of andere activiteiten te doen. Ook moet er gezorgd worden voor voldoende veiligheid en privacy, met name voor kwetsbare groepen.

placeholder

Binding met gemeente 

In alle arbeidsmarktregio’s moet kleinschalige opvang voor asielzoekers met voldoende buffercapaciteit worden geboden die dichtbij voorzieningen liggen en goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Zo krijgen asielzoekers al in of dichtbij de gemeente waar ze na vergunningverlening gaan wonen de kans te participeren en een netwerk op te bouwen.

Voorzieningen 

Zeker als asielzoekers lang moeten wachten op de uitkomsten van de asielprocedure is het belangrijk dat zij voldoende leefgeld krijgen, zelf kunnen koken, een BSN-nummer krijgen zodat zij kunnen werken en de mogelijkheid hebben om een bankrekening te kunnen openen.

Maatwerk voor kwetsbare groepen 

Voor kwetsbare groepen in de opvang, zoals alleenstaande vrouwen, kinderen, LHBT’s en mensen met psychische problemen, is het belangrijk dat maatwerk wordt geboden en zo nodig extra maatregelen worden getroffen zodat zij zich veilig voelen.