Standpunt | Terugkeer

Wanneer wordt besloten dat asielzoekers na een zorgvuldige procedure niet in Nederland mogen blijven, moeten zij Nederland verlaten. VluchtelingenWerk vindt dat terugkeer naar het land van herkomst duurzaam en vrijwillig moet zijn.
placeholder

Wat is de situatie?

Asielzoekers wiens verzoek om bescherming is afgewezen, krijgen een terugkeerbesluit en moeten Nederland binnen een termijn van 28 dagen verlaten. De missie van VluchtelingenWerk is dat vluchtelingen in ons land de bescherming krijgen die zij nodig hebben. Als na een zorgvuldige procedure beslist wordt dat bescherming niet nodig is, komt terugkeer aan de orde. VluchtelingenWerk kan met de overheid van mening verschillen over de vraag of bescherming nodig is en vindt dat terugkeer van afgewezen asielzoekers niet altijd veilig kan.

Wat vindt VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk vindt het belangrijk dat terugkeer zoveel mogelijk gebeurt volgens de volgende principes: 

  • Er moet bij voorkeur sprake zijn van ‘zelfstandig vertrek’, dat wil zeggen dat de (ex-)asielzoeker op basis van goede informatie zelf besluit terug te gaan.
  • Terugkeren moet veilig zijn – zowel bij aankomst op het vliegveld, tijdens de reis naar en op de plek van bestemming in het land van herkomst.
  • De terugkeer moet waardig zijn en er moet een perspectief zijn voor een nieuw bestaan in het land van herkomst.
  • De terugkeer moet worden gemonitord, om de rechten van de individuele asielzoeker te beschermen en om bij te dragen aan zorgvuldig asiel- en terugkeerbeleid.

Duurzame terugkeer

Een duurzame terugkeer is volgens VluchtelingenWerk mogelijk wanneer de asielprocedure wordt verbeterd en zorgvuldiger wordt uitgevoerd en wanneer de terugkeerder perspectief heeft op het bouwen van een nieuw bestaan in het land van het komst. Daarnaast vindt VluchtelingenWerk dat, zowel op nationaal als internationaal niveau, moet worden geïnvesteerd in projecten die zijn gericht op zelfstandige duurzame terugkeer.