Standpunt | Inburgering

VluchtelingenWerk vindt dat overheid moet zorgen dat vluchtelingen niet de dupe worden van de huidige mislukte inburgeringswet (uit 2013). We zijn voorstander van de nieuwe wet die in 2022 ingaat, maar bezorgd over (het budget voor) de uitvoering ervan.
placeholder

Wat is de situatie?

Vluchtelingen zijn verplicht om in Nederland binnen drie jaar in te burgeren. Inburgeren wil zeggen dat zij de Nederlandse taal redelijk beheersen en over enige kennis van de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt beschikken. Om aan de inburgeringsplicht te kunnen voldoen, volgen de meeste vluchtelingen een cursus en doen na afloop het inburgeringsexamen.

Zelf verantwoordelijk

Sinds 2013 zijn ‘nieuwe’ vluchtelingen zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Tot dan was het de taak van gemeenten om vluchtelingen een inburgeringscursus aan te bieden; zij moeten nu zelf een cursus zoeken. Inmiddels is echter algemeen bekend dat het veel te ingewikkeld is om dit zelf te regelen. Dit lukt vluchtelingen niet zonder hulp, omdat zij nog maar kort in Nederland zijn en de taal nog niet spreken. In 2022 wordt daarom een nieuwe inburgeringswet ingevoerd waarbij gemeenten opnieuw de taak krijgen om vluchtelingen een inburgeringscursus aan te bieden en te begeleiden bij hun inburgering.

Wat vindt VluchtelingenWerk?

Coulance

VluchtelingenWerk vindt dat overheid moet zorgen dat vluchtelingen niet de dupe worden van de huidige mislukte wet (uit 2013) door coulant om te gaan met sancties en hen waar nodig extra ondersteuning en aanvullende taalessen aan te bieden.

Zorgen om uitvoering nieuwe wet 

Wij zijn voorstander van de nieuwe inburgeringswet die in 2022 wordt ingevoerd. Dit nieuwe beleid is grotendeels gebaseerd op onderzoek en praktijkkennis over inburgering. We maken ons echter zorgen over (het budget voor) de uitvoering door gemeenten. De kwaliteit en aanpak van de inburgering zal hierdoor per gemeente verschillen.